Промените се налагат заради липсата на актуализация на възнагражденията от 2006 година.
Промените се налагат заради липсата на актуализация на възнагражденията от 2006 година.