В надзорните съвети на "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД и "ДЗИ - ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД са Люсиен Хейсенс – председател, и Григорий Вазов – член. Хейсен стана Доктор хонорис кауза на ВУЗФ преди две години, като почетната титла му бе връчена от ректора Григорий Вазов.
S 250 7a6848f2 5dff 4203 9f7d 1d33fc83809f
S 250 31d701f6 f1aa 432c a82c cbac0cfc33d1
S 250 d4e5cd6f d6f8 46a8 9f68 d01242a8a26c