Банкеръ Daily

Рожденици

Малка част от компаниите са предприели мерки за оптимизация на разходите

Към началото на април малка част от компаниите са предприели мерки за оптимизация на разходите, включващи преустановяване на плащания към контрагенти, съкращение на персонал и намаляване на заплати. Това показва проучване на Colliers сред компании от пазара на офис площи в страната във връзка с влиянието на COVID-19 върху техния бизнес. Над половината от участниците са от ИТ и аутсорсинг сектора. Останалите са от фармацията, логистиката, търговията, банкирането и застраховането и други. Компаниите са с офиси в София, Варна, Пловдив и Бургас, като 70% от тях имат над 71 служители.

Най-разпространеният сред участниците подход за справяне в ситуацията на здравната криза, е въвеждането на работата от вкъщи. Близо 90% от компаниите са имали такава практика и преди извънредното положение. Тази мярка е осъществена в различна степен - 82% са успели да я въведат за почти цялата фирма, 16% - за повече от половината служители, а останалите два процента са я приложили за по-малка част от екипа - между една четвърт и половината. В ситуацията, в която се намираме дистанционното изпълнение на работните задължения ще продължи да бъде факт и през следващия месец.

Близо половината от компаниите не отчитат съществено отражение на кризата върху продуктивността им. При около една четвърт от тях е налице негативен ефект по отношение на обем на работа и приходи, а при 19% е точно обратното - регистрират положителни резултати.

От проучването се вижда, че се очаква да се увеличи делът на компаниите, които възнамеряват да преустановят плащанията на наеми и режийни разходи и към контрагенти. Девет на сто от фирмите не са решили какво ще предприемат, а седем процента ще намалят работни заплати и/или ще въведат принудителен отпуск. Едва два процента от интервюираните смятат да се възползват от  правителствените мерки за подкрепа на бизнеса.

Половината от участниците очакват негативно влияние на кризата в рамките на следващите от девет до осемнадесет месеца, най-вече защото обслужват и пряко засегнати сектори. За деветнадесет процента от фирмите няма да настъпи особена промяна, докато шестнадесет процента от прогнозират краткосрочен позитивен ефект върху бизнеса им.

Facebook logo
Бъдете с нас и във