Ваксинацията на посетителите и служителите остава пожелателна.