Много малко от журналистите са убити в конфликтни зони.