Нивите с по-голяма площ естествено предлагат възможности за по-ефективна обработка на земята и са предпочитани от арендаторите.
Нивите с по-голяма площ естествено предлагат възможности за по-ефективна обработка на земята и са предпочитани от арендаторите.