По  подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са наредени 736 611 лева.