Тодор Бургуджиев, изпълнителен директор на "ЕКОПАК".
Тодор Бургуджиев, изпълнителен директор на "ЕКОПАК".