Половината от управителите смятат да предложат на своите клиенти алтернативен период за използване на направените резервации.
Половината от управителите смятат да предложат на своите клиенти алтернативен период за използване на направените резервации.