Черно море е естествен мост между Европа, Централна Азия и Средния изток, по който да търсим сътрудничество, като важен транспортен коридор и средище на различни култури.