Здравният туризъм може да бъде целогодишен, както и да се развива и на открито и на закрито.