Общо 30% от бюджета на програмата в следващия период може да бъде насочен към реализирането на голям стратегически проект между двете държави.