Дългочаканото начало на търговията с ДЦК се успя да обогати оборота на регулирания пазар на финансови инструменти
Дългочаканото начало на търговията с ДЦК се успя да обогати оборота на регулирания пазар на финансови инструменти