Председателят на новата ЦИК Камелия Нейкова.
Председателят на новата ЦИК Камелия Нейкова.