Атлантическият съвет на България  предлага приоритетно и в неотложен порядък да бъдат предприети 18 по-важни мерки.