Сградата на БТА на бул. „Цариградско шосе“ №49 в София, проектирана от архитект Евгени Зидаров (1960 г.)