Тържественото откриване на Суецкия канал, 1869 година