Владимир Малинов е новият стар изпълнителен директор на "Булгартрансгаз" ЕАД.
Владимир Малинов е новият стар изпълнителен директор на "Булгартрансгаз" ЕАД.