Мандата нана новия финансов министър Валери Белчев започва с емисия дългови книжа.
Мандата нана новия финансов министър Валери Белчев започва с емисия дългови книжа.