То е съставено само от петима министри, а министър-председател е Тодор Бурмов