Стратегическата цел е позициониране на зоната и града като водеща инвестиционна дестинация за индустрии с висока добавена стойност