Банкеръ Daily

Позиции

Умното видеонаблюдение може да реши много въпроси за сигурността в банковия сектор

Петя Григорова, Старши мениджър Стратегически клиенти във Виваком

Петя Григорова, старши мениджър "Стратегически клиенти" във Виваком:

"Умното видеонаблюдение може да реши много въпроси за сигурността в банковия сектор." 

 

Банковият сектор е един от най-предпазливите бизнес сектори, що се отнася до информация за клиентите.  Доколко банковите институции са отворени към  внедряването на технологични иновации?

- Стремежът към дигитализация на бизнеса доведе до това банките постепенно да узреят за промяна и да приемат по-модерни решения. В момента най-актуалната технологична услуга, която предлагаме, е умното видеонаблюдение. То е много подходящо именно за клиенти в сферата на финансово-застрахователните институции по две основни причини. На първо място, сигурността на банките е критично важна за техния бизнес и видеонаблюдението може да реши много въпроси в това направление. И това става чрез нови аналитични функционалности, игнориращи човешкия фактор, който не е много надежден при продължително следена на монитори. Различни тестове сочат, че когато един човек следи над десет изгледа от камери, след 20-ата минута той спира да възприема адекватно информацията и пропуска много от елементите, които би трябвало да се възприемат като сигнал за нещо необичайно, за ситуация, в която може би има нужда от намеса. Това ни мотивира с помощта на наши доверени партньори да започнем да предлагаме решение, което да надгражда вече използваното видеонаблюдение.

А втората причина е огромната структура на повечето банки - голям брой офиси, разпръснати в цялата страна. С нашата услуга видеонаблюдението се централизира и съответно дава точна и навременна информация.

В какво се състои това решение?

- Почти всички банкови офиси и банкомати разполагат с видеонаблюдение, което обаче се следи на локално ниво. Нашето решение централизира всички процеси по наблюдението, като свързва всички камери в обща система и дава на банката достъп до единен мониторинг център, от който може да се проследяват паралелно всички обекти. Най-ценното в тази система са аналитичните възможности, чрез които се обработва информацията от видеосигнала и дава възможност за  автоматично задействане на аларми по предварително зададени параметри. Например оставен багаж за по-дълго време или често повтарящи се лица или обекти. Системата може да засече, ако един и същи човек посети последователно два или три офиса в рамките на кратко време. Тези аларми дават не само навременна информация за случващото се в реално време, но могат да бъдат използвани и за анализ на поведение или на ритъма в даден офис. Системата ни също така може да бъде свързана с  МВР и да се зададе аларма за национално издирвани лица.

Освен основната цел за охрана и превенция  видеонаблюдението може да подпомага маркетинговата част на банката, като генерира систематизирана информация за броя и типа на посетителите на банковия клон, показва зоните на интерес и следи натовареността по различните гишета.

Имате ли вече внедрени такива системи?

- От миналата година започнахме тестово внедряване на такива аналитични решения в няколко от банките, които са наши партньори. Радваме се, че ни се довериха и отделиха време и ресурси за имплементация на тестови обекти, за да могат да се уверят как реално ще работи системата за тях.

Същото видеонаблюдение е внедрено и в нашата магазинна мрежа. Ето защо можем лесно да го покажем на всеки корпоративен клиент, който има интерес. Сами разбирате колко високо надеждно вярваме, че е това решение, след като го използваме в собствените си търговски обекти. 

А внедряването за бизнес клиентите ни не изисква и първоначална инвестиция за тях. Може да бъде изплащано чрез разсрочване с месечния абонамент за ползваните телеком  услуги. Така помагаме на бизнес партньорите си да се развиват, като получават последните технологични новости, без да се налага еднократно и неочаквано утежняване на бюджета.   

Какво показаха тестовете? 

- Обратната връзка е положителна заради по-голямата сигурност в резултатите, избягването на човешки грешки и дигитализирането на процеса, което води и до неговата оптимизация. Удобство също така е и фактът, че не е нужна основна смяна на оборудването, а е възможно неговото надграждане. Тоест, за да се възползвате от смарт решението на "Виваком", в повечето случаи не е необходимо да подменяте вече монтираните камери. Високо се оценява и това, че с предлагането на една цялостна услуга клиентът има едно лице за контакт. До момента в повечето случаи компаниите са ползвали оборудването от една фирма, а свързаността - от друга, като в същото време не са разполагали с тези аналитични функции, които ние имплементираме. Всичко е било въвеждано на локално ниво. Всяка локация с видеонаблюдение се следи от различен човек на място. Нашата система успява да следи много повече на брой обекти едновременно и с нея се прилагат едни и същи критерии към алармите във всички локации, избягвайки субективизма. Освен това осигуряваме регулярна поддръжка на системата, проактивен мониторинг на здравето и необходимите обновявания на програмите, както и така важното отстраняване на възникнали повреди. Защото ако системата не работи, клиентът не е длъжен да знае дали повредата му е в камерата, в софтуера или в интернет връзката. Но ако ползва различни доставчици за всичко, трябва да мине през всички поотделно, докато бъде отстранен проблемът му. За да се използва пълноценно системата, предлагаме и обучение за работа с нея на служителите, който ще я управляват.

Имате ли други решения, разработени специално за банковия сектор?

- "Виваком" е традиционен партньор на компаниите в банковия сектор и винаги се стремим да им предлагаме повече от свързаност, защото отдавна преминахме границите на доставчик на фиксирани, мобилни и дейта услуги. Специално за банковия сектор  имаме разработени и внедрени няколко различни решения, базирани на нуждите на този бизнес. Такава например е информационната система, която се визуализира на екраните в банковите салони. Съдържанието, видимо на тези екрани, е централизирано, достъпно и еднакво за всички клонове в цялата страна. Друга много добре приета услуга в сферата на финансовите и застрахователни институции е т.нар. умна wi fi зона. Това са мрежите с безплатен интернет за посетители на клоновете. Чрез тях от една страна банките подобряват клиентското изживяване на потребителите си, като им осигуряват възможност за свободно сърфиране, докато чакат своя ред. От друга, чрез генерираната информация за трафика успяват да таргетират по-добре клиентите си и да им предложат адекватни свои продукти. Някои от клиентите ни споделят, че използват тези мрежи, за да покажат на посетителите си своите мобилни приложения за онлайн банкиране. Един от тях отчете 35% ръст в свалянето и използването на апликацията само за три месеца  благодарение на този канал.

Статистическите данни, натрупани през wifi мрежата, дават добра възможност за анализ на определени фактори на клиентското поведение - най-натоварени часове в съответния клон или  най-посещавани гишета. Данните от нея могат да подпомогнат маркетинговата стратегия на компанията и сама по себе си е още един дигитален канал за реклама.

А как се отнасят банките към  възможностите, които предлагат облачните услуги?

- Все още подхождат резервирано към облачните технологии като цяло. Въпреки всичко облачните услуги от "Виваком" привличат интерес с това, че ние осигуряваме решение на изискванията, свързани с европейския регламент за личните  данни GDPR.  Предоставяме сървърно пространство на клиентите ни, което физически съхранява информацията им на територията на страната ни - т.е. всичко е в рамките на Европейския съюз и е изцяло съобразено с действащото законодателство. Предимството да сме национален телеком, базиран в България, осигурява на клиентите ни и възможност за личен контакт на локално ниво. Така услугата ни става още по-ценна за българския пазар. Клиентите  разполагат с конкретно лице за контакт и възможност да обсъдят лично в разговор всичко, което ги интересува. Облачните технологии навлизат все повече поради това, че дават много възможности на клиентите - да са по-гъвкави и да спестяват средства за оборудване или лицензи. Специално ние работим по модела pay-per-use - т.е. клиентът плаща само за капацитета, който използва в момента. А ако иска да го увеличи или намали спрямо бизнес нуждите си, това става изключително бързо. Засега по-големите компании се ориентират към облачните технологии, макар че те са много подходящи и за малкия и средния бизнес.

Facebook logo
Бъдете с нас и във