Банкеръ Weekly

Никола Гечев, директор корпоративни продажби във VIVACOM, пред в. "БАНКЕРЪ"

Умните решения подобряват градската среда

и носят осезаеми финансови ползи на общините

Професионалният път на Никола Гечев в телекомуникациите започва преди повече от 10 години като търговски представител във VIVACOM. През следващите години преминава последователно през позициите на старши търговски представител, регионален мениджър и старши мениджър, а от 2015-а е директор Корпоративни продажби. Завършил е висшето си образование по Международни икономически отношения в УНСС и преминава допълнителни квалификации в сферата на продажбите, управлението на екипи, финансите и маркетинга.

 

Г-н Гечев, тенденциите ясно показват, че бизнесът все повече възприема и внедрява IoT продукти, за да подобри своята дейност и финансови резултати. Как Виваком се развива в това технологично направление?

- Бурното развитие на технологиите през последните години променя начина, по който функционира бизнесът. Все повече се осъзнава фактът, че внедряването на иновативни технологии гарантира успешен бизнес и добри финансови резултати. Благодарение на големите инвестиции, които ние операторите правим в развитие на мрежите, високоскоростният интернет вече е широко достъпен и то на много добри цени спрямо средните за Европейския съюз. А пенетрацията на смартфони нараства.  

Развитието на технологиите е в основата и на концепцията за Интернет на нещата (IoT) - свързването на различни устройства, не само на компютри, мобилни телефони и таблети, към единна мрежа, която позволява те да бъдат наблюдавани и контролирани дистанционно. Телекомите са технологичният фундамент, за да се случи това. Държа да отбележа, че Виваком, който е в авангарда на иновативните разработки за градската среда, е и единственият оператор у нас, който изгражда собствена LoRa(Long Range) мрежа за трансфер на данни от ново поколение. Това е една от възможните технологични основи за развитието на Smart City концепцията - "умния град" и Интернет на нещата. Виваком вече има изградена такава мрежа в София и в няколко големи града, но може бързо да осигури свързаност там, където бизнесът или общината имат желание да приложат конкретни иновативни решения за умно функциониране на града.

Но независимо дали чрез мрежа LoRa или друг вид технология, ние работим усилено за създаване на устойчива градска среда, която ще доведе до повишено качество на живот и подобряване на икономическите, социалните и екологичните показатели. Затова създадохме и единната платформа VIVA Smart City.

Разкажете повече за нея и умното управление на градовете...

- Иновативните решения на Виваком в областта на Интернет на нещата (IoT) вече са обединени в единна и изцяло нова платформа – VIVA SMART. Чрез нея предлагаме „умни“ услуги, даващи възможност за управление на множеството процеси, които протичат в градовете и трябва да бъдат обхванати и управлявани.

Съвременният град е изправен пред предизвикателството да намери интелигентно решение на добра цена, за да реши проблемите с натоварения трафик, с паркирането, със сметосъбирането, екологията, здравеопазването, образованието и със сигурността, всичко онова, което произтича от урбанизацията. Точно тук идват и ползите от внедряването на иновативните решения в управлението и функционирането на града.

Именно това е функцията на VIVA Smart City, която е и един от компонентите на VIVA SMART. Това е иновативна платформа за управление, мониторинг и анализ на градска среда, която предлага както софтуер за съответната община, така и мобилно приложение за всички нейни жители и гости. Ние стъпваме на добрия опит на световни градове като Дубай, Дъблин, Измир и други, в които се ползва. Но най-важното за българската действителност е, че платформата дава възможност на нашите общини да намерят ефективно решение на своите собствени наболели проблеми. С други думи тя е приложима за всеки град, независимо от броя жители. Местната управа може да я интегрира цялостно или да избере отделно направление, което й е критично важно.

Платформата има 13 различни модула, разпределени в жизнено важни за всеки град области: мобилност, околна среда, енергия, безопасност, управление.

Може ли да ни дадете няколко примера за умни решения от тези модули?

- Едно от решенията, които дават видими резултати още с внедряването си, е видеонаблюдението. То допринася за подобряване на сигурността в града и справянето с битовата престъпност. Да не пренебрегваме и подобряването на трафика и потоците на движение. Осигурява мониторинг по време на масови мероприятия, следи за сигурността в паркове и градини, съдейства за опазването на паметниците на културата. По този начин се повишават възможностите за контрол и превенция, гарантира се спазването на обществения ред.  

Умният паркинг е друго решение, който допринася за разрешаване на един от големите проблеми на съвременния динамичен град. С помощта на вградени датчици в паркоместата и мобилно приложение, което показва свободните такива, се оптимизира процесът  на паркиране, което от своя страна редуцира вредните емисии.

Viva Smart City може да предложи решение и на още един наболял проблем - замърсяването на въздуха. Мобилното приложение измерва фините прахови частици и обработва информацията. Така общината получава възможност за бърз анализ за навременна реакция, а гражданите -  превенция и сигурност, бърза и достоверна информация за замърсените зони.

С кои български общини си партнирате? Бихте ли посочили конкретни резултати от ползването на платформата?

- Наблюдаваме засилен интерес у кметовете към прилагането на иновативни и интелигентни решения за управление на града. Освен, че подобряват градската среда, те носят и осезаеми финансови ползи на общините. Вече имаме измерими резултати от внедряването на различните модули на Viva Smart city. Например - иновативната система за видеонаблюдение е изградена в над 30 общини, сред които Враца, Албена, Благоевград, Поморие, Тутракан, Никопол, Нови пазар, Созопол и други. На места, където е внедрена, е констатирано намаляване на битовата престъпност с до 30%; фактът е красноречив и доказва важната роля на това решение за модерния град. Телекомът е технологичен партньор на 13 общини и в изграждането на интелигентната система за управление на градското осветление. Тя им спестява разходи за електроенергия, осигурява сигурност и комфорт на гражданите.

И още едно конкретно решение, което община Пловдив вече тества - системата за иновативно управление на контейнерите за смет с отчитане на количеството на боклука, точното време на събирането и маршрута на камионите. Градът, който следващата година ще е Европейска столица на културата, много далновидно иска да реши проблема с боклука с помощта на технологиите.

Изкуственият интелект, на който е базирана платформата, дава възможност за ефективно и сигурно обработване на огромните обеми данни. Какви услуги предлага Виваком по отношение на сигурността на информацията?

- Съхранението и защитата на данни е много актуална тема в момента, но ние във Виваком работим в тази посока активно в последните няколко години. Положихме доста усилия, за да можем днес да предложим на клиентите си, както в корпоративния, така и в правителствения сектор, единна платформа за цялостно съхранение, пренос, обработка и използване на данни. Това е Viva Data Hub, също част от новата ни платформа VIVA SMART. Data Hub обединява всичките 11 дейта центъра на Виваком в страната и създава условия за развитие на успешен дигитален бизнес на клиентите ни, като едновременно с това оптимизира оперативните им разходи. Всички центрове осигуряват висока степен на сигурност, надеждност и достъпност на данните. Те са разположени в различни сеизмични зони и отговарят на международните стандарти за електрозахранване, охладителна система, резервираност и интернет свързаност за  такъв тип обекти. Чрез тях компанията предлага облачни услуги и колокация на ИТ оборудване. Клиентите ни могат да разчитат на компетентна техническа и ИТ поддръжка за тях и така да намалят собствените си разходи по това перо от бюджета.

Знаем, че Виваком поставя акцент върху умното образование. Разкажете ни за последните инициативи...

Ние си даваме сметка, че адекватното, интересно и отговарящо на изискванията на днешния ден образование е единственият начин и път да изградим добър утрешен ден за цялото общество. Това е инвестиция в бъдещето, в децата, които утре ще бъдат на пазара на труда. Ето защо телекомът инициира през 2018 година най-голямата ни до момента кампания за дигитализация на българското образование - "Образование 4.0". Стремим се да променим нагласите и да създадем рамка, която да предложим на институциите с цел цифровизация на образованието в три направления - обучение на учителите за работа с новите технологии, създаване на дигитално съдържание и дигитализация на самите класните стаи, т.е. оборудване с таблети, компютри, интерактивни дъски и екрани. В това отношение мога с гордост да заявя, че вече сме изградили дигитални класни стаи в над 200 училища и повече от 80 детски градини в цялата страна. С помощта на нашите партньори, с които реализираме цялостното ни решение, наречено "Умно училище", успяхме да обучим над 6000 преподаватели. Планираме пилотни лаборатории за обучение на учители и ученици в пет града.

Всичко това отразява факта, че наред с управлението на умния град и безопасното и сигурно съхранение на данни, образованието е стратегически приоритет на Виваком. Ето защо Е-Образованието логично заема своето място като трети компонент на платформата VIVA SMART.

Разговора води Атанаси Петров

Facebook logo
Бъдете с нас и във