Банкеръ Weekly

Проф. Диана Гергова:

Спестихме на държавата 184 000 долара и вече можем да си вървим

проф. Диана Гергова

Проф. Диана Гергова е специалист в областта на тракийската археология. Работи в Националния археологически институт с музей в София. Чете лекции в български и чуждестранни университети. Специализирала е в Русия, Англия, Франция, Италия, Япония. Ръководи проучвания на гетския религиозен и политически център в Историко-архитектурния резерват "Сборяново". През 2019 г. е наградена от правителството на Япония с престижния държавен "Орден на изгряващото слънце – златни лъчи с розетка" - за насърчаване на академичния обмен и взаимното разбирателство между Япония и България в областта на археологията.

Проф. Гергова, вярно ли е, че министърът на културата Боил Банов е дал отрицателно становище за вашия проект „Консервация, реставрация и експониране на тракийската гробница при с. Свещари“? Нали този проект трябваше да спести на бюджета 184 000 долара, които Вие и екипът Ви  си издействахте от американския Посланическия фонд за опазване на културното наследство, за да ги инвестирате в Свещарската гробница като обект от Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО? 

Да, има становище на министъра на културата и то е отрицателно по отношение на целия проект. Това е много изненадващо, защото няма бележки по много от основните части на проекта. Той се състои от консервация и реставрация на елементи от гробницата, обновяване на електрическата инсталация, създаване на художествено осветление, а за да бъдат експонирани някои части - и от изработване на специална конструкция. Срещу тази конструкция, по ел. инсталацията и по  художественото осветление няма възражения.

А срещу намерението ви да свалите наискоса от стената, където е залепен като кичозна апликация през 2005 г., и да го преместите там, където му е мястото - в гробницата, възражения има ли?

Не бих нарекла съпротивата възражения. Във вашата статия написахте, че аз искам наискосът да е вътре. Разбирам откъде идва това заблуждение – вероятно сте се позовали на протокола на Специализирания експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности (СЕСОНКЦ), който само частично отразява  истинското обсъждане. Интересното е, че по време на заседанието обясних следното: "Ние смятаме, че не може наискосът да се експонира вътре в гробницата, защото така ще се закрият три кариатиди, а и оригиналната гробница е без наискоса". В протокола обаче е записано, че съм казала "Само три кариатиди ще бъдат закрити". Това какво означава? Че казвам "Нека го вкараме вътре, само три кариатиди ще бъдат закрити!“ Вие разбирате ли колко фалшив е този протокол? Той е фалшив и заради дописаното "уточнение" накрая: СЕСОНКЦ е взел решение целият проект да не се съгласува! А ние бяхме там! И гласуването беше дали да се подкрепи становището на Националния институт за недвижимо културно наследство, или да не се подкрепи!

Както вече писахме, заради проточилия се мониторинг на Свещарската гробница, извършен от Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) 10 месеца по-късно от предвиденото, вашият проект е бил забавен с една година. В крайна сметка  какво показа този мониторинг?

Националният институт за недвижимото културно наследство трябва да прави такъв мониторинг всяка година, а не веднъж на десетилетие и половина. В този, с който ни забавиха, не е участвал климатолог! Ние бяхме много затруднени, защото зад гробницата има два огромни климатика, които дълго време се чудехме как да скрием от очите на бъдещите посетители. В добавка се оказа , че тези "чудовища" били бракувани и е трябвало да бъдат демонтирани и изнесени още преди 15 години. От музея в Исперих обаче никой не си е мръднал пръста, за да свърши тази работа. Във фаталния мониторинг това също не е отразено. За сметка на това много се спори за лепилото, което през 2005 г. е използвано за залепянето на наискоса към едно стъкло. От НИНКН смятат, че той не може да бъде отлепен. Но  откъде знаят, след като никой не си е направил труда да вземе проба от лепилото?

Срещу Вас има критики, че не сте предоставили документи за това как е извършено въпросното залепяне през 2005 година.

Да. Според Института за паметниците на културата това е наш много голям грях. А ние тези документи сме ги търсили - във всички възможни общини и музеи. Търсили сме ги и в НИНКН, защото те са длъжни да съхраняват такава документация. Нищо не открихме. А сред документите от 2005 г., до които успяхме да се доберем, нямаше и дума по този въпрос. Намерихме протокол от 2005 г., в който се казва, че залепеният наискос е приет от комисия, в която има представител от тогавашния Национален институт за паметниците на културата (НИПК). Днешната позиция на НИНКН, правоприемникът на НИПК, обаче е точно обратната: залепянето е извън правилата и противоречи на всички техни решения! Както виждате НИНКН е много благосклонен, когато някакви пари трябва да бъдат разделени между неособено високи професионалисти.

Да се върнем на мониторинга на Свещарската гробница. Какъв е основният извод в него?

Че този обект от Списъка на ЮНЕСКО няма управление, че не се знае кой официално се грижи за Свещарската гробница, че този въпрос трябва да бъде решен.

Това не е ли Община Исперих?

Не. Тук е голямата задявка. Историко-археологическият резерват "Сборяново", част от който е Свещарската гробница, се управлява от министъра на културата. Той не може да делегира никакви правомощия на общината, защото това се прави с решение на Министерския съвет. Така че никой не знае на какво основание местният музей, който от 30 г. не е  направил дори своя експозиция, продължава да прибира приходите от Свещарската гробница. А най-странното е, че именно ръководството на музея първо се обяви срещу проекта ни.

Защо?

Защото, като се направи нещо повече за гробницата, като се разшуми около нея, ще има повече посетители и някой ще се позаинтересува какъв е правилникът на музея, на какво основание той прибира приходите, какви са реално тези приходи и каква част от тях се инвестират в поддържането на гробницата. Всичко това продължава да е тъмна Индия.

Но се знае, че стопанин на резервата и на гробницата е Министерството на културата...

Да! Ще ви разкажа още един куриозен случай. От Министерството ни пишат, че за да мине проектът, трябва да докажем изправността на пожарната инсталация на гробницата. Обаждам се аз в пожарната в Исперих и разбирам, че такова искане може да направи само собственикът, т.е. Министерството на културата. И още - че документът ще бъде издаден от лицензирана фирма, но срещу заплащане.

Уведомявам писмено Министерството на културата какво съм научила и каква е процедурата, но оттам ми отговарят кратко и ясно: „Не сме доволни от вашия отговор. Изправността е много важна".Перфидни бюрократични хватки. Изпращат ти писма с несъстоятелни искания, а после пишат, че са недоволни от отговорите. Така вървяха нещата, докато не изтече времето, за което трябваше да изпълним проекта, и американците не ни натиснаха.

И сега какво следва?

След като осигурихме близо 200 000 долара, спокойно могат и без нас. А най-голямата сума за наискоса - около 80% от стойността на проекта, ще отиде за нещо друго.

Facebook logo
Бъдете с нас и във