Банкеръ Weekly

Дончо Барбалов, заместник-кмет по финансите на Столичната община, пред в. "БАНКЕРЪ"

София ще продължава да се обновява

Разчитаме на активността и компетентността на районните кметове, за да решим въпроса с належащите ремонти в крайните квартали на столицата

Г-н Барбалов, вече стана ясно, че проектобюджетът на Столичната община за 2018-а ще бъде около 1.5 млрд. лева. Увеличението му спрямо миналата година е с над 100 млн. лева. Откъде ще дойдат тези приходи?

- По проект бюджетът на София за 2018-а е  с близо 105 млн. лв. по-голям от този за отиващата си 2017 година.  Това се дължи на два фактора - на повишените средства, които се отпускат от държавния бюджет - за образование, здравеопазване и социални дейности, и на планираното увеличение на собствените приходи - с 30, 4 млн. лева. Столичната община за поредна година увеличава собствените си приходи - от 2012 година.  До момента увеличението е с над 151 млн. лева. Основната причина за този ръст е по-добрата събираемост на местните данъци и такси.  През последните две години има по-високи приходи от данък недвижими имоти, данък  възмездно придобиване на недвижимо имущество и такса битови отпадъци  заради успешно прилагане на мерки за повишаване на събираемостта. Друга причина е, че в последните две години има раздвижване на имотния пазар и в столицата се въвеждат в експлоатация нови жилищни и офис имоти. Значение има и законовата уредба, според която собствениците вече не могат да плащат местен данък за настоящата година, ако не са платили задълженията си за предишни години.  Значително се подобри и събираемостта на данъка върху превозните средства, след като регистрационната система на КАТ беше свързана с общинските масиви.

Очаква ли се промяна в данъците и таксите за гражданите на столицата?

 - Не се предвижда увеличаване на местните данъци и на основните такси в столицата. Както казах по-горе, разчитаме на по-добрата събираемост на общинските приходи. Създали сме различни възможности гражданите да проверяват и плащат местните си данъци и такси и по електронен път. Във всеки от 22-та районни отдела на дирекция "Общински приходи" има ПОС терминали, така че да се плаща с дебитни или кредитни карти. Там може да получите и ПИН код, с който да проверявате и плащате задълженията си онлайн - през електронната страница на Столичната община.  Друга услуга, която предлагаме, е собствениците на имоти да получават на посочен от тях имейл съобщенията за дължими местни данъци. За тази цел те трябва да подадат заявление за отказ от хартиено съобщение в някой от районните отдели на "Общински приходи".

Средствата, които са заложени в инвестиционната програма, са почти половин милиард. Каква част от тях са от собствени приходи и каква от европейско финансиране?

- Почти 100 млн. лв. са собствените бюджетни средства, които предвиждаме за капиталовата програма през 2018 година. Европейското финансиране по оперативни програми възлиза на 383,6 млн. лева.

Кой са най-големите проекти, които ще реализира общината през следващата година и на каква стойност са те?

- Най-големият обект за следващата година, естествено, е строителството на третия лъч на метрото - над 327.4 млн. лв. ще бъдат инвестирани в него през 2018 година. Но това не е единственият обект в капиталовата програма - 103.675 млн. лв. ще бъдат вложени в реконструкции на улици и булеварди, включително и в кварталите, цялостни ремонти на трамвайни трасета и мостови съоръжения. За строителство и основен ремонт на базовата инфраструктура са предвидени 15.056 млн. лева.

Предвижда се довършване на разширението на бул. "Тодор Каблешков" - от бул. "Бъкстон" до бул. "Цар Борис Трети". Планира се да започне изграждането на южното платно на бул. "Тодор Каблешков" - от бул. "България" до ул. "Костенски водопад", където имотите вече са отчуждени.

Ще започне и първият етап от изграждането на Източната тангента от бул. "Ботевградско шосе" до Северната скоростна тангента.

Продължава ремонтът на мостови съоръжения. За това са предвидени 4 млн. лева.

Предвидена е цялостна реконструкция на трамвайното трасе по бул. "Цар Борис Трети" и по ул. "Граф Игнатиев". Ще бъде реконструирана и линията по ул. "Каменоделска", ще бъде довършен участъкът от бул. "България" при кръстовището с бул. "И. Гешов", където сега се изгражда една от метростанциите на третия метролъч.

Общата сума за реконструкцията на над 22 километра релсов път през 2018-а  е 37,516 млн. лева. Малко над 35 млн. лв. са предвидени за купуване на нови трамваи. Планира се да има 142 нови автобуса на природен газ и 20 електробуса. Поръчката за 120 от автобусите вече тече, а поръчката за електробусите също е на финала. Предстои обявяване на поръчката за още 22 автобуса на природен газ.

Над 11 млн. лв. са предвидени за възстановяване на паркове и градини, като в плановете влиза и реконструкция на Западен парк.

Безспорен факт е, че градът расте и се обновява с всяка изминала година, но също така не може да се отрече, че в част от кварталите инфраструктурата е, меко казано, "изостанала".  Ще има ли промяна в тази насока?

- За поддръжка, изграждане и ремонт на кварталните улици през 2018 -а са заложени малко над 37 млн. лв., а за улично осветление - 6 млн. лева. Тази година ще се промени методиката на разпределяне на тези средства. Планира се по-голямо участие на районните администрации и кметове, защото те са наясно къде и какво е най-наложително да бъде ремонтирано или изградено като инфраструктура. Затова ще се разчита на тяхната активност и компетентност.

 От години сред големите амбиции на столичната управа е да превърне пазарите на територията на града в европейски. Този неин приоритет остава ли и през следващата година?

- През изминалите години с решения на Столичния общински съвет дружествата непрекъснато инвестират собствени средства за облагородяване на съществуващите пазари и развитие на услугите за гражданите. Затова и всеки от пазарите в столицата има свой облик и клиентела, която се стреми да задържи  въпреки голямата конкуренция в търговията на хранителни стоки. През настоящата 2017-а например "Пазари Възраждане" е вложило 120 000 лв. за проектиране на пазар на цветя и конструктивно и енергийно обследване на предгаровия площад "Ротонда".

Над 1 млн. лв. са инвестициите на "Пазари Изток" за проектиране на пазарите "Сребърна" и пред бл.58. Цветен пазар беше въведен в експлоатация и от "Пазари Север" ЕАД. Проекти за обновяване и реконструкция за над 300 000 лв. на площадките в "Красно село", "Борово" и "Иван Вазов" бяха направени и от "Пазари Юг" и т.н.

Непрекъснато се организират фермерски пазари, на които производители могат да предлагат своя продукция директно, а не чрез прекупвачите, така че клиентите да получават добра стока на хубави цени.

Ще запазите ли емблематичния  за управлението  на общината през последните години стремеж за разширяването на мрежата от детски градини и реновиране на училища? Какво предстои в тази насока?

- В проектобюджета за 2018 г. се планират над 34.5 млн. лв.  за строителство, основни ремонти и енергийна ефективност на детски градини и училища в столицата. Предвижда се цялостно обновяване на 26 училища и детски градини по програмата за енергийна ефективност. Очакваният ефект от тези мерки е намаляване на разходите за отопление и осветление в тези учебни заведения да намалеят с около 40 процента.

През 2018-а ще започне строителството на първата детска градина в кв. "Манастирски ливади - изток" и първата за кв. "Кръстова вада". Започва изграждане на детска градина и в Курило. Строителството, ремонтите и реновирането на други пет детски градини и една училищна сграда ще бъдат завършени и обектите ще бъдат въведени в експлоатация.

Като заместник-кмет Вие отговаряте и за ресор здравеопазване. Какви средства и програми се предвиждат за общинските лечебни заведения в София през 2018 година?

- За здравеопазване в бюджета на СО се предвиждат общо 44 млн. лв., от които 15,4 млн. лв. са общинско финансиране, а 28,6 млн. лв. - от държавния бюджет. И за предстоящата година сме предвидили средства за скринингови програми, които се провеждат вече пет години. Триста и петдесет хиляди лева бяха отпуснати през 2017 г. за скрининг на рак на млечната жлеза, като освен преподавателки и персонал в училища и детски градини бяха включени и работещи в градския транспорт - общо 10 000 жени. За "ин витро" програмата с донорски яйцеклетки, която провеждаме от 2015 г. насам,  отново са отделени 70 000 лева.

И през 2018-а се предвижда дофинансиране на общинските многопрофилни болници за медицински дейности, които не се плащат от НЗОК. Всяка година за тази цел общинският бюджет отпуска между 9 млн. 10 млн. лева.

Не мога да не отбележа, че през 2017-а заработи електронният здравен портал   https://sofia.myhealth.bg/, който обхваща 37 общински здравни заведения - ДКЦ-та, специализирани и многопрофилни болници. В портала има информация за близо 800 лекари от 35 специалности. Петстотин от специалистите са предоставили графици с часове за преглед, така че пациентите могат да си резервират час онлайн. Останалите лекари са дали телефони за връзка. Освен резервация на час пациентите могат да проверяват и резултатите от направени изследвания в конкретната болница или ДКЦ. Целта е да бъдат улеснени гражданите и лекарите, като се спестява чакането пред кабинетите. В здравния портал има информация и карта с адреса на всяко лечебно заведение, дадени са контакти, както и информация за всеки специалист.

Един от най-болезнените въпроси за кметството през последните повече от десет години беше трудно постижимата финансова стабилност на общинските предприятия. Какво е положението им сега и предстоят ли промени при финансирането им за следващата година?

- Вероятно имате предвид общинските търговски дружества. Разполагаме с данни за резултатите за деветмесечието на 2017 г-а и те са добри. Вижда се, че 14 от 18 общински дружества са на печалба, което е добър атестат за тяхната работа. Дружество, което миналата година е било на загуба, сега е на печалба към деветмесечието - това е ВиК, където ръководството полага усилия за подобряване на резултатите. На печалба са пазарите, които успяват да си плащат и инвестиционните заеми от Фонда за устойчиво и градско развитие. Вече традиционно с положителни резултати е и "Софийски имоти", където за деветмесечието има над 1 млн. лв. печалба.  От транспортните дружества на печалба са Центърът за градска мобилност и Столичен автотранспорт.

При другата група дружества - общинските лечебни заведения - също има добри резултати към деветмесечието. За първи път от доста време ДКЦ, или т. нар. бивши поликлиники, показват като цяло положителен финансов резултат. Разбира се, все още трябва да работим с някои от тях. През тази година немалко ДКЦ се сдобиха с нови управители и вече се наблюдава подобрение в работата на дружествата. За пример мога да дам 29-о ДКЦ и 5-о ДКЦ, където има положителна тенденция. Очакваме новият управител на 11 ДКЦ също да успее да стабилизира дружеството. Така че  вземаме мерки за проблемните дружества. С решение на Общинския съвет бяха слети 17 ДКЦ със "Св. Лука" и се надяваме вече обединеното дружество да върви стабилно напред.

Част от общинските болници също запазват положителната тенденция.  При другите  работим активно заедно с общинската Комисия по здравеопазване за преструктуриране и запазване на тяхната дейност. Знаете, че беше обединена Втора МБАЛ с Пневмофтизиатричната болница. Очакваме това да доведе до оптимизация на дейността, като се запазват медицинските услуги, които предлагаше пневмофтизиатрията. Надяваме се, че  обединеното вече лечебно заведение ще запази положителната посока в развитието си.

И в голяма част от болниците бяха проведени конкурси за директорските места. Част от тях запазиха постовете си, в други дойдоха нови управители. Като цяло очакванията са за по-положителна 2018-а в общинските търговски дружества.

След дълги години отлагане в момента тече процедурата по приватизацията на Общинска банка. По наша информация мераклията да я купи е само един - лихтенщайнският фонд Novito Opportunities, чийто регистриран капитал е само 1 млн. евро. Освен че неговата финансова история е, меко казано, обвита в мъгла, далеч не са ясни и крайните му собственици. Смятате ли, че това е "стратегическат инвеститор", който от години търсите?

- Структурата, която се занимава с това, е Столичната агенция за приватизация и инвестиции и тя движи процедурата. В управителния съвет на агенцията влизат общински съветници. Те или ръководството на СОАПИ биха могли да ви дадат  информация по този въпрос.

Facebook logo
Бъдете с нас и във