Банкеръ Daily

Георги Зяпков:

Синдиците на КТБ са похарчили над 350 млн. лв. за 5 години

Георги Зяпков

От обявената втора сметка за разпределение става ясно, че синдиците на КТБ са похарчили над 350 млн. лв. за 5 години, обяви бившият кредитен директор във фалиралата банка Георги Зяпков. 

"Към март 2015 г., когато встъпват в длъжност първите синдици, по сметка на КТБ има 517 милиона лева. От тогава до сега синдиците са събрали точно 839 милиона лева или общо - 1,356 милиарда лева. От тази обща сума като се извадят 570 милиона (първата сметка) и 430 милиона (втората сметка за разпределение) остава точно 356 милиона - похарчени основно за адвокатски хонорари, възнаграждения на персонал и т.н.", пресметна Зяпков. 

Още 430 млн. лв. ще бъдат разпределени между кредиторите на фалиралата Корпоративна търговска банка (КТБ). Преди броени дни в Търговския регистър е обявена и втората частична сметка за разпределение на събраните от синдиците на КТБ средства между кредиторите на банката, стана ясно от публикация на председателя на Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) Матей Матев в бюлетина на Асоциацията на банките в България.

Към настоящия момент, Фондът гарантира средствата на вложителите в 19 банки, опериращи на територията на Република България, а някои от тях - и в други държави от Европейския съюз. За целите на гарантирането на депозитите събраните във ФГВБ средства към края на май 2020 г. достигнаха до 864.75 млн. лв. На 4 декември 2019 г. приключи изплащането на гарантираните суми по влоговете на вложителите в Корпоративна търговска банка АД (в несъстоятелност) - КТБ АД (н).

В рамките на петгодишния срок от началото на изплащането - 4 декември 2014 г., в който вложителите имаха възможност да получат и да се разпоредят с гарантираните си суми, чрез клоновата мрежа на обслужващите банки бяха изплатени общо 3687.173 млн. лв., или 99.76% от общата сума на подлежащите на изплащане влогове, на 112 021 вложители в банката. На този фон, трябва да бъде отбелязано, че на 27 декември 2019 г.

ФГВБ погаси напълно целевия заем от Република България от 3 декември 2014 г., ползван за изплащане на гарантираните влогове на вложителите в КТБ АД, като заплати непогасената до момента главница в размер на 500 млн. лв. заедно с начислените лихви в размер на 10.317 млн. лв. Това беше третото предсрочно погасяване след извършените през декември 2016 г. и юли 2017 г. в размер на съответно 1.145 млрд. лв. и 30 млн. лв.

От договорения заем в размер до 2 млрд. лв. ФГВБ усвои общо 1.675 млрд. лв., с които се осигури безпроблемното изплащане на гарантираните влогове в КТБ АД, като за ползваната главница за периода 2015-2019 г. бяха платени лихви, които възлизат на 134.28 млн. лв.

Заедно с това, в производството по несъстоятелност на КТБ АД (н) успешно продължи да се изпълнява петгодишната Програма за осребряване на активите на банката, както и събирането на нейните вземания, с реализирането на които се увеличава сумата на паричните средства в масата на несъстоятелността, съответно - сумата за разпределение на всеки един от кредиторите.

На 9 май 2019 г. синдикът на КТБ АД (н) започна изплащането на сумите на кредиторите, включени в първата частична сметка за разпределение приети вземания към КТБ АД (н) в размер на общо 570 млн. лв., от които като най-голям кредитор ФГВБ получи 418.226 млн. лв. От особената сметка на синдика, предназначена за разпределение на суми съгласно одобрената от УС на ФГВБ първа частична сметка за разпределение, за периода май 2019 г. – май 2020 г. на кредиторите на банката в несъстоятелност бяха изплатени общо 531.766 млн. лв., което представлява 93.29% от одобрената за изплащане сума в размер на 570 млн. лв. На 9 юли 2020 г. в Търговския регистър беше обявена и втората частична сметка за разпределение на приети вземания към КТБ АД (н) в размер на 430 млн. лв., от която след одобряването й ФГВБ очаква да получи през август 2020 г. средства в размер на около 321 млн. лв.

Заедно с вече разпределените на кредиторите по тези две сметки 1 млрд. лв., в масата на несъстоятелността, след продължили дълги години съдебни спорове, на 7 май 2020 г. по сметката на синдика на КТБ АД (н) постъпиха 125 млн. евро. Тази сума, с която през 2012 г. КТБ АД е финансирала придобиването на контролен пакет акции от капитала на БТК, беше събрана единствено благодарение на уникалния за банковата несъстоятелност правен инструментариум от отменителни и осъдителни искове, с които на синдика на несъстоятелната банка се даде възможност да върне в масата на несъстоятелността суми с произход от банката, използвани за придобиване на активи, без те да са заложени в полза на или да принадлежат на самата банка, разяснява Матев.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във