Банкеръ Weekly

Позиции

Ще затворим сделката за ОББ до средата на 2017-а

Йохан Тейс, главен изпълнителен директор на "Кей Би Си Груп", пред в. "БАНКЕРЪ"

Г-н Тейс, обявихте детайлите от сделката, с която "Кей Би Си Груп" купува ОББ от Национална банка на Гърция. Според мен обаче има някои неясноти. Бихте ли пояснили например как точно ще се разпределя печалбата на ОББ за 2016-а?

- Печалбата на ОББ за 2016-а ще бъде разпределена като дивидент, който ще получи Национална банка на Гърция. Общият размер на този дивидент ще е 183 млн. евро и той не е включен в цената от 610 млн. евро, която "Кей Би Си Груп" се договори да плати на Национална банка на Гърция, за да придобие капитала на ОББ.

Как изглежда такава цена за ОББ в сравнение с други подобни сделки, сключвани през 2016-а?

- Зависи. Трябва да сме наясно, че когато се правят сравнения между банкови сделки, те трябва да отчетат и географската област, в която се случват, и размера на самите сделки. Ние сме платили цена, равна на 1.1 пъти размера на нетната стойност на активите на ОББ. На фона на случващото се в Европа това е една добра сделка. В подкрепа на тази моя позиция са реакциите на фондовите борси. След като бе обявена сделката, борсовата цена на акциите на "Кей Би Си" нарасна по-бързо от средната цена на акциите в целия банков сектор.

Има ли ли някакви други условия по сделката като например разкриване на ескро-сметки, в които да бъдат заделени средства за покриване на загуби от разкрити впоследствие проблемни активи? Или други подобни детайли?

- Не. В сделката не са предвидени никакви такива специални условия.

Интересуват ме обаче някои подробности около миноритарните участия на ОББ в някои финансови институции. Съобщихте, че с ОББ придобивате и компанията "Интерлийз". Но "Кей Би Си Груп" е банково-застрахователна група, а ОББ притежава 30% от капитала на застрахователното дружество "ОББ Метлайф". Какво ще стане с другите 30% от капитала на тази застрахователна компания - те са собственост на гръцкия застраховател "Етники Хеленик Дженерал Иншуранс". А той на свой ред пък е собственост на Национална банка на Гърция?

- Те също ще бъдат изкупени. И ние ще държим 60% от капитала на тази застрахователна компания.

Предполагам, че крайната ви цел е да придобиете изцяло "ОББ Метлайф", за да я слеете със застрахователното дружество "ДЗИ", което отдавна притежавате? За целта обаче трябва да купите и останалите 40%, които в момента са собственост на "Метлайф". Водите ли преговори с тях?

- Първо трябва да приключим сделката с Национална банка на Гъция за покупката на ОББ. Едва след това ще говорим с "Метлайф", за да преценим как ще продължим да работим в бъдеще с "ОББ Метлайф".

Колко време ще ви е нужно да приключите сделката за ОББ, а след това и да я слеете с другата си кредитна институция  в България - СИБАНК?

- Очакваме да приключим сделката за покупката на ОББ до края на второто тримесечие на тази година. Знаете, че за да се смята една сделка в банковия сектор за завършена, тя трябва да бъде одобрена и от съответните надзорни и контролни органи. В случая по нашата сделка трябва да се произнесат надзорните и антитръстовите органи в България, надзорът в Белгия, защото "Кей Би Си Груп" е белгийска, и Европейската централна банка, която отговаря за надзора на системните банки в еврозоната. А "Кей Би Си" е много голяма европейска банка. Едва след като получим разрешенията на всички тези органи, ще станем собственици на ОББ и ще започнем процеса по интеграцията й със СИБАНК. Смятаме, че той ще ни отнеме около три години, но ще се опитаме да стане и по-бързо.

Не се ли опасявате, че докато трае този процес на интеграция, двете банки в България, които по думите Ви ще се обединяват, могат да загубят пазарни позиции?

- "Кей Би Си" е осъществила много сливания в своята история. Този опит ни дава основание да мислим, че сме в състояние да извършваме такава интеграция, без да губим съществени пазарни дялове. Това, което ще направим, докато се интегрират двете банки, е да продължим да развиваме СИБАНК и така да разширяваме позициите си на пазара. Няма съмнение, че както ще спечелим нови клиенти, така и че някои сегашни клиенти на СИБАНК, и на ОББ ще преразгледат взаимоотношенията си с нас.

Обединението на ОББ със СИБАНК ще доведе ли до съкращаване на клонове и на служители?

- Оптимизация на клоновата мрежа ще има - това е неизбежно, защото има припокриване на обхвата на някои от клоновете. Но точно затова е много важно интеграцията между двете банки да се случи по правилния начин.

Как ще изглежда структурата на управление на банката след обединението? Питам Ви, защото сега СИБАНК е с двустепенна структура на управление, а ОББ с едностепенна.

- Структурата на управление на банката ще стане ясна през втората половина на тази година. Ще има надзорен съвет, чийто председател ще е моя колега Люк Хейстънс. Ще има и управителен съвет, чийто председател ще е Петър Андронов. В него ще влязат хора, които ще изберем на базата на техния опит, познания и желание да се включат в интеграцията на двете банки. Кои точно ще са тези хора още не сме обсъждали.

Кои са основните направления в банковия бизнес, който ще развивате у нас?

- Стремежът ни е да развиваме всички финансови услуги, от които  се нуждаят нашите клиенти. Говорим за услугите за граждани, за микро, за малки и за средни предприятия и, разбира се, за големи компании. След интеграцията на СИБАНК и ОББ ще имаме една достатъчно голяма банка. С подкрепата на "Кей Би Си", чиято пазарна капитализация е 25 млрд. евро, ние ще сме в състояние да предлагаме на клиентите ни в България цялата позната гама от финансови услуги. Защото, както отбелязахте, ние имаме дружества за застраховане, за лизинг, за факторинг, инвестиционен посредник и други.

Не знам дали знаете, но клиентите в България много се интересуват и се вълнуват от цената на услугите. Смятате ли, че консолидацията между ОББ и СИБАНК ще ги направи по-достъпни?

- Преди всичко смятам, че най-важното, от което се интересуват клиентите на една банка, е тя да е стабилна в дългосрочен план. Няма гражданин или фирма, който би поддържал взаимоотношения с една банка, ако не е убеден в нейната дългосрочна стабилност. Смятам, че ние ще намерим най-добрия баланс между печалбата на банката, цената на услугите й и дългосрочните ни взаимоотношения с клиентите.

В България и в ЕС предстои въвеждането на международен счетоводен стандарт 9. По своята същност това е нова регулация. Доколко приложението й ще затормози  ръста на банковия бизнес?

-  Така или иначе тези нови правила, които ще бъдат въведени с този стандарт, трябва да се спазват. Когато в "Кей Би Си Груп" направихме анализ за въвеждането на МСФО 9, взехме предвид неговото въздействие върху бизнеса ни не само в Белгия, но и на всички пазари, на които присъстваме. Не смятаме обаче, че като цяло тя ще повлияе негативно върху бизнеса ни. Просто този стандарт ще промени средата, в която ще работим, и ние трябва да се нагодим към тези промени.

В България всички казват, че банковата система е стабилна, икономиката расте, но не и кредитите. Техният обем не се увеличава. Какви са според Вас причините за това?

- Всъщност описаната от вас ситуация  е валидна не само за България. В подобно положение са много европейски страни. Такъв проблем съществува и в Белгия. Ние обаче знаем, че у вас пазарът се развива много по-бързо, отколкото в Европа. И ако се движим в крак с това икономическо развитие, кредитният ни портфейл ще расте с добри темпове. В същото време ние говорим не само за кредитирането като услуга. Вашата икономика се нуждае от много други корпоративни финансови услуги като факторинг, търговско финансиране, управление на активите, застраховане и много други важни за бизнеса продукти. Ние правим не само кръстосани продажби, но се грижим и за ефективното управление на бизнеса ни. Това е най-добрата гаранция за дългосрочната стабилност на взаимоотношенията ни с тях.

Какво е по Ваша преценка бъдещето на банковия и въобще на финансовия бизнес в Европа?

- Знаете, че и в България, и в Европа се проведоха оценки на качеството на активите и стрес-тестове. Те показаха, че банките трябва да си напишат домашното както по отношение на капитала и на проблемните кредити, така и по отношение на клиентите. Да не забравяме и набиращата скорост дигитализация на банковите услуги. Това е огромно предизвикателство. "Кей Би Си" разглежда въпроса с дигитализацията на финансовия бизнес много сериозно и още през 2014-а решихме  да инвестираме половин милиард евро в дигитализацията при предлагането на услугите. Ще продължим да полагаме усилия за развитие в това направление.

Да не стане така, че вследствие на дигитализацията банковият бизнес да стане опасно зависим от нея?

- Да, поставяте въпроса за едно друго важно предизвикателство. Наистина дигитализацията открива нови възможности за обслужване на клиентите. Но трябва да се прави много обмислено, защото иначе създава рискове. Затова във всяка една нова услуга интересът на клиента, а и дългосрочната стабилност на взаимоотношенията му с банката трябва да са в центъра на вниманието ни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във