Банкеръ Daily

Собственикът на Empreno Ventures Ltd Дмитрий Косарев:

"Ще се съдим до победа"

Тези дни от фирма Empreno Ventures Ltd обявиха намеренията си да съдят няколко издания във връзка с публикувана от тях невярна информация за хода на съдебния спор с ВТБ за провеждането на търга за продажбата на най-големия български телекомуникационен оператор "Виваком". Собственикът на Empreno Ventures Ltd Дмитрий Косарев разказа пред журналиста от "Независимая газета" Александър Малишев за своята позиция в този конфликт, какво трябва да се очаква от воденото в Англия дело и защо то напомня за атака срещу ВТБ с ракета с няколко бойни глави.

Четете цялото интервю в оригинал тук

 

Дмитрий Иванович, доколкото разбрахме, въпреки сведенията от официалното комюнике, разпространено от Вашата компания относно решението на Върховния съд на Англия в рамките на съдебния процес с ВТБ, руските медии са представили ситуацията в съвсем друга светлина. Разкажете ни, моля, каква е същността на конфликта между вашата компания Empreno Ventures Ltd и ВТБ?

- В свои предишни интервюта вече многократно съм разказвал за същността на конфликта. С две думи, според мен нещата стоят така: ВТБ "Капитал" реализира заложените акции на холдинговата компания "Виваком" по такъв начин, че ги продаде в резултат на, както аз смятам, мошенически търг на сериозно занижена цена на предварително определен победител - консорциума Viva Telecom (Luxembourg) S.A., чиито акционери са както самата банка ВТБ, така и нейните мениджъри. При това банка ВТБ кредитира купувача, отпускайки му заем в размер на 240 млн. евро. Тоест излиза, че ВТБ, за да си осигури връщането на стар кредит в размер на 150 млн. евро (с лихвите около 180 млн. евро), отпуска по-голям кредит със същото обезпечение и си затваря очите за факта, че извършва мошеничество. Изхождайки от оценката на продадените акции, направено от независим международен оценител, тяхната цена при продажбата в резултат на аукциона е била занижена повече от три пъти. До този т. нар. търг аз не бях допуснат - предложението ми да се рефинансира старият дълг бе отхвърлено от банката. Нещо повече, независими играчи (например бизнесменът Марк Шнайдер, който в съдружие с американския фонд CVC имаше желание да участва в търга) се опитваха да участват в "аукциона". Интервюта с Марк Шнайдер има в българската преса. Шнайдер предложи почти двойно по-висока цена за акциите, но банкерите от ВТБ, изглежда, са го "отсвирили", защото той разваля цялата "игра".

Аз съм готов да ви предоставя копия от заведения иск на моите компании Empreno Ventures Ltd (нататък Empreno) и дъщерната ѝ LIC Telecommunications Sarl (нататък "LICT") срещу ВТБ "Капитал", нейните мениджъри, купувача на "Виваком" - Viva Telecom (Luxembourg) S.A., и други лица.

Какви действия бяха предприети от Вашата страна за доказването на тази фактология в рамките на проведения търг по продажбата на "Виваком"?

- Както вече ви казах, заведен е иск във Върховния съд на Англия срещу ВТБ "Капитал", купувача на "Виваком", Милен Велчев (управител на българския клон на ВТБ) и други лица. Доказателствата са предостатъчно. Има обективни данни, които никой не оспорва: информация за отпускането на нов кредит в размер на 240 млн. евро, с който погасяват стария, предоставен от самата ВТБ "Капитал" (това може да се проследи по данни от сайта на банката). Известно е и не се отрича как е устроен консорциумът Viva Telecom (Luxembourg) S.A., закупил "Виваком": в него са акционери и самата ВТБ, и нейните мениджъри. Ние разполагаме с независима оценка от международен оценител, която показва, че акциите са били продадени на цена, съществено (повече от три пъти) по-ниска от справедлива пазарна стойност. Разполагаме с предложението на Шнайдер с почти двойно по-висока цена, отколкото на "победителя" в този т. нар. търг. Налична е и кореспонденцията на мениджърите на банката, в която се опитват да решат въпроса с предишните собственици на 43.3% от пакета. Маса доказателства. Но най-важното е, че когато се стигне до фазата на съдебните дебати, която се нарича "разкриване на информацията" (това е следващата фаза от процеса), ВТБ и другите ответници ще трябва да отворят сървърите си и да публикуват кореспонденция, документи и прочее. Моите юристи знаят какво именно и как да търсят. С доказателствата нямаме проблеми.

Какво решение постанови Върховният съд на Англия през февруари? Какво означава то? И в какво се състои некоректността в трактовката на руските медии?

- Казано накратко, ние победихме в предварителното изслушване и сега можем да продължим да съдим ВТБ. Ще поясня. За да може да блокира за нас възможността за последващо съдебно преследване, ВТБ инициира т. нар. предварително съдебно изслушване (протекло в Лондон на 11-14 и 18 декември 2018 година). На него ВТБ се опита да докаже, че моите компании не могат да предявят иск. Но в резултат на това съдебно изслушване на 7 февруари 2018 г. Върховният съд на Англия излезе с решение. Съдът постанови, че ние имаме правото да продължим нашия съдебен процес по заведения иск, макар че донякъде ограничи рамките му. Но Върховният съд на Англия директно ни разреши (виж т.148 от Решението на Върховния съд на Англия от 7 февруари 2018 г.) да съдим ВТБ и другите ответници и да искаме от тях компенсация за щетите, нанесени ни от мошеническия "търг". Това е черно на бяло написано в текста на съдебното решение. Пиар службата на ВТБ очевидно е положила толкова усилия да убеди медиите, че черното е бяло, че уважаемите издания са били подведени и са публикували явно недостоверна информация. На всички тези медии ние сме пратили претенциите си, и ако въпросът не бъде урегулиран по извънсъдебен път и опроверженията не бъдат публикувани, ние ще заведем дела.

Правилната алегория, с която може да се обясни смисълът на съдебното решение, е следната: ние изстреляхме по ВТБ ракета с няколко "бойни глави" (искът ни е с различни основания и претенции). Със силите за ПВО/ПРО ВТБ порази част от "бойните глави" (между другото, ние сега ще ги "ремонтираме", като в най-скоро време обжалваме). Но другите "бойни глави" преодоляха ПВО/ПРО на ВТБ и са в стадий "приближаване към целта". В медиите този резултат бе описан като успешна неутрализация на заплахата за банката, изхождайки единствено от логиката, че свалените "бойни глави" са повече. Но това е глупаво! Ние именно затова сме "натъпкали" иска си с множество "бойни глави", за да може няколко от тях гарантирано да достигнат до целта. Това, че "зенитните сили" на ВТБ са свалили част от "бойните глави", не е тяхна заслуга. Това, че не са свалили всичките, е тяхно поражение! Само при пълен успех можеше да става дума за "неутрализиране на заплахата".

От самото начало на съдебния процес банкерите на ВТБ именно това обясняваха: че искът ни е неоснователен, че нямаме право да заведем иск, и т.н.  Сега нашият статут може да се научи от решението на Английския съд. А по отношение на мен в медиите имаше някаква информационна блокада: новините винаги се описваха в благоприятна само за банката светлина, а аз бях показван като някакъв маргинален спекулант. А аз съм със съвсем различна роля. Аз съм антиспекулант. И битката ми е не за нещо чуждо, а за мое.

Какви са следващите стъпки, които ще предприеме вашата компания, за да докаже законността на правата си?

- Вече споменах. Трябва да продължат съдебните дела. Това е трудно, продължително, скъпо, но какво да се прави. Ще се съдим до победа. Нашата победа.

Освен това, както вече казах, ние отправихме претенциите си към съответните медии, които публикуваха невярна информация. Ако не успеем да постигнем опровержение извън съда, ще се съдим. Сигурен съм, че руският съд може правилно да изтълкува решенията на английския съд.

Каква е позицията на вашите опоненти от ВТБ?

- Тяхната позиция е като в онзи виц: "Като че ли по точки печелим" (усмихва се - "НГ"). На мен ми се струва, че те се занимават с трупане на точки по адрес на всички заинтересувани лица, като ги убеждават, че заплахата от иска е отбита. Тук има много неща, които направо са смешни. Например първата забележима реакция на нашето комюнике от 7 февруари за резултатите от съдебното решение бяха коментари от страна на... Атанас Добрев, генералния директор на "Виваком", а не от ВТБ. Това е просто смешно, тъй като "Виваком" не е страна по делото - Добрев е генерален директор на компанията, която, според мен, просто ми беше открадната! Именно тази реакция може да бъде доказателство за моите предишни твърдения в българската преса, че в момента "Виваком" се намира под пълния контрол на ВТБ.

Какви действия предприемат опонентите, за да отстояват позицията си?

- Опитите на ВТБ да докажат, че моите компании, подали иска (Empreno и LICT), нямат право на това, се провалиха. В този момент би било най-разумно да се очаква, че сега, когато излезе толкова разгромително за ВТБ съдебно решение, най-вероятно банката ще се опита да го оспори и да го обжалва. То им е като кост в гърлото. Това ще и най-показателно. Ако, както сега, ВТБ се опитва да представи заплахата от моя иск като напълно отразена, то защо трябва да обжалват едно толкова "изгодно" за тях решение? Бъдещето ще покаже. Но аз не за първи път предсказвам следващите стъпки на противника.

Как виждате бъдещето развитие на събитията за решаване на конфликта между Empreno Ventures Ltd и ВТБ?

- Вече много пъти съм казвал: очаква ни продължителен и труден процес, трябва да бъдем търпеливи. Английските съдилища подхождат към делата много детайлно, но в скоростно отношение, разбира се, губят от Басманния съд (районен съд в Москва - бел. прев.). Правосъдието се постига за сметка на колосална по обем и много старателна работа от страна на професионални юристи. Изключително скъпи. Аз съм запознат с тази специфика на правосъдието в Англия и съм готов да извървя пътя докрай. Ще видите още много "маневри" по този път. Още не един и два пъти ще чуете: юристите на ВТБ направиха това, юристите на Косарев направиха онова и обратното. Но всичко това е технология, тактика. Не позволявайте този околоюридически шум да ви отвлече вниманието от главното. Аз така мисля: мошеничеството е имало място и това е ясно като бял ден. На моя екип просто му трябва време, за да постигне резултат по законен път - чрез съда. Ние ще го постигнем. Знаем какво да правим. Освен това сега, когато Английският съд потвърди правото ни да съдим ВТБ и мениджърите му във връзка с този търг, ще ми е интересно дали други участници, "отпаднали по трасето", ще искат да съдят ВТБ заради пропуснатата възможност. Например няма да се учудя, ако скоро Марк Шнайдер се присъедини към нашия иск. Защото, ако този търг е бил мошенически с предварително ясен победител, нали той също не успя да купи компанията, макар и да предлагаше по-висока, но все пак по-ниска от справедливата пазарна цена, на която би могъл да продаде компанията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във