Банкеръ Daily

Кешът и цифровите валути през погледа на Бундесбанк

Парите в брой - защитник на личната неприкосновеност

На Азиатския форум за разплащания, който се проведе на 21 и 22 ноември в китайския град Шънджън, обръщение направи членът на изпълнителния борд на "Дойче Бундесбанк" - д-р Йоханес Беерман. То бе посветено на кешовите и на безналичните разплащания от гледна точка на централните банки. В текста представяме  съображенията на д-р Беерман. 

 

Като член на изпълнителния борд на Централната банка на Германия, отговорен за кешовите операции, аз вероятно представлявам за мнозина от вас "старият свят на разплащанията" - свят, в който има ограничено място за иновации и напредък, криещ висок риск, но ниски компенсации. От гледна точка на Европа като цяло и на Германия в частност, ми позволете да отбележа, че този въпрос не е толкова прост колкото изглежда.

В Германия и в еврозоната циркулацията на пари в брой продължава да расте. Бундесбанк е емитирала повече от половината от стойността на евробанкнотите, които са в обращение в момента. Управлението и разпространението на тези пари в брой е основна оперативна задача на националните централни банки от еврозоната и в частност на Бундесбанк. А това означава, че трябва да продължим да инвестираме в кешовата си инфраструктура.

Парите в брой изпълняват множество икономически функции, като плащанията са само една от тях. Нашите оценки предполагат, че грубо една от всеки десет банкноти, емитирани от Бундесбанк, се използват за разплащания в Германия. Което ограничава големината на "баницата", оставаща за различните безналични разплащателни алтернативи. 

Използването на пари в брой като начин на плащане безспорно намалява както в международен план, така и на германска територия. Но равнището на използването им все още остава високо в много държави и особено в Германия. С други думи, кешът около нас може и да е по-малко, но ние сме далеч от безкасово общество.

Въпросът е защо физическата парична размяна не е изчезнала под вълните на океана от цифрови методи за разплащания? Според мен, това се дължи на специфичните черти, които предлага кешът. Ние следим редовно поведението на платците в Германия, за да разберем мотивите на домакинствата да предпочетат едни вместо други форми на размяна. Защитата срещу финансови загуби, личната тайна и ясният поглед върху разходите са най-важните черти, които индивидите очакват от разплащателните инструменти. Кешът отговаря категорично на всичките посочени области, сочат проучванията ни. Моето обяснение на тези резултати е: германските домакинства ценят неприкосновеността и

парите в брой предлагат трите изключителни форми на независимост, което ги отличава от цифровите системи за разплащания

Първата е независимост от социално-икономическия произход на индивида

- Кешът може да се пипне и не изисква никакви технически приспособления. Използването му се разбира лесно от различните поколения. Именно тази осезаема природа на парите в брой, според мен, е важен елемент за засиленото финансово включване;

- Осигуряването на достъп до кеш се отнася най-вече за селските райони с недостатъчна банкова или технологична инфраструктура. В този смисъл парите в брой са също и начин за съхраняване на социалната сплотеност.

Втората форма е независимост от технологичните екосистеми

- Като се вземе предвид все още разпокъсаният пейзаж на разплащанията в Европа, кешът в момента остава един от наистина универсалните начини на обмен когато става въпрос за преките транзакции в еврорегиона;

- Компаниите за финансови технологии разклащат традиционната банкова система в Европа. Те често се възползват от глобалния си достъп и огромната потребителска база. Което може да донесе ред предимства на клиентите им, примерно при трансграничните преводи. Това обаче означава също, че потребителите се оказват заключени в точно определени разплащателни екосистеми. Докато парите в брой предлагат лесен изход, особено за определени транзакции.

Третата форма е независимост от обществения контрол и от събирането на данни

- Като легално разпространяван, кешът е изцяло гарантиран от националната централна банка;

- Парите в брой са очевидният избор на метод за плащания когато става въпрос за защита на личните данни. А това засилва свободата на индивида.

Както е известно, в края на всеки работен ден цифровите системи за разплащания използват персоналните данни. Събирането им не е увреждащо от  само по  себе си. Но в епохата на "информационния взрив", набирането на детайлни данни означава получаването на ценна информация, която впоследствие дава възможност да се съставят модели на индивидуално поведение. Което поставя два въпроса. Първият е от гледна точка на защитата на потребителите и опира до  количеството информация, необходимо за осъществяването на всяка конкретна транзакция. Вторият - от икономическа гледна точка персоналните данни могат да се смятат за допълнителен източник на разходи по преводите, който трябва да се отчете когато се сравняват разходните структури на различните начини за разплащания.

Следва: "Дигиталните пари като заместител на кеша"

Facebook logo
Бъдете с нас и във