Банкеръ Daily

Позиции

Пандемичният фонд на ЕС ще промени инвестиционния пейзаж

Инвеститорите гледат с надежда пандемичния фонд за възстановяване на Европейския съюз от пораженията на COVID-19 в размер на 750 млрд. евро със смесица от надежда и безпокойство. Безпокойство - защото, въпреки че схемата получи одобрението на лидерите на 27-е страни членки на общността, няма гаранции за гладко пътуване по този път. И присъствието на скептици като Австрия, Дания, Нидерландия и Швеция, ще го изпълнени с трудности. Такава е позицията на Сабрина Канихе - старши икономист на мениджъра на активи "Пикте асет мениджмънт".   

"Пестеливата четворка" извоюва ключови компромиси, но ще изисква постоянен контрол върху начина, по който се харчат парите. Получателите на средства от фонда могат да очакват нулева толерантност, ако не правят реформи, което би означавало нови политически спорове и отлагане на разходите. Надеждата е в достатъчното предлагане, по-голямата част от което идва от "оста" Франция - Германия и съществуващата вероятност двата европейски мотора, по чиято визия е структуриран плана, да успеят да попълнят временните дупки. Като се има предвид, че в "стиснатите" страни живее една десета от общото население на блока, Париж и Берлин, които говорят от името на почти две пети, ще надделеят отново. И ако го направят, може да променят инвестиционния пейзаж.

Европейските облигации, единната европейска валута и акциите на европейските компании биха могли да станат по-авторитетен фактор в интернационалните портфейли 

Определено, най-голям потенциал имат облигациите. Просто защото фискалната координация, заложена в сърцето на плана, ще създаде пазар на държавни инструменти с фиксиран доход за еврозоната, достоен за името й. 

В момента по-малко от една четвърт от емисиите на европейските държави и на наднационални облигации носят върховата инвестиционна оценка "ААА". Пандемичната програма за възстановяване може да увеличи количеството на този дълг до около 1.4 трлн. евро.    

Облигациите на по-рисковите европейски държави също могат да станат по-надеждни инвестиции. Най вече, ако възстановителният фонд постигне успех в споделянето на разходите за преструктуриране на икономиката и отслаби натиска върху най-задлъжнелите нации. А като се вземе предвид преодоляната опасност от разпадане на блока на еврото, правителствените облигации на европейските правителства могат да се превърнат в ключови вложения за по-широк кръг инвеститори.   

По-стабилната Европа и по-наситеният пазар на дългови книжа могат да заздравят и позициите на еврото. От въвеждането й единната европейска валута живее в сянката на зелените пари. И неуспехът й да оспори статуса на американския долар като основна резервна валута, отчасти е отражение на "висящия" риск от разпадане на еврозоната. 

По-голямата политическа и икономическа стабилност и новият клас пан-европейски облигации с оценка "ААА" променя тази подредба. Те трябва да увеличат привлекателността на еврото сред международните инвеститори и централните банки.

По оценка на "Пикте асет мениджмънт" единната европейска валута се търгува с 16% под реалната й пазарна оценка спрямо щатския долар от гледна точка на фундаменталните показатели, като например излишъкът по текущата сметка. 

Нещо повече, еврото е представено по-слабо в резервите на глобалните централни банки, съпоставено с икономическия размер на блока със своя едва 20% дял от общото им количество срещу 62% в полза на зелените пари.

Фондът за борба с последствията от пандемията със сигурност ще подсили позициите на единната европейска валута както като инвестиция, така и като съхранение на стойността. През последните 20 години и двете се търгуваха с дълбока отстъпка спрямо щатския долар. През това време съотношението на пазарната към счетоводна оценка на американските фирми беше средно с 50% по-високо отколкото на европейските.

Този диференциал не е аномалия и по-скоро доказва три фундаментални разлики между щатския и европейския пазар. 

Първата е, че в САЩ работят много по-голям брой бързо развиващи се и ориентирани към технологиите компании и Старият континент не разполага с европейски аналози на "Фейсбук", "Гугъл" или "Епъл". Втората - благодарение на по-благоприятните данъчни и регулаторни режими - американските фирми имат по-висока рентабилност. На трето място, в оценките на акциите на компаниите от еврозоната винаги се вкарва риск от разпадане на блока.   

Фондът за възстановяване може да намали някои от тези диспропорции. Насочването на една трета от общото финансиране към зеления и технологичния сектор може да се съживят книжата на "новата икономика" на Европа. 

Под натиска на по-стриктните регулации за околната среда, европейските компании вече бележат напредък във възобновяемите енергийни източници, в инфраструктурата на интелигентните градове и в енергийно ефективните технологии. С допълнителни публични и частни инвестиции регионът може да стане глобален лидер в тези и в други бързо растящи и дружелюбни към околната среда индустриални сектори.   

Така че инвеститорите ще постъпят умно, ако приемат посоката на радикална промяна на ЕС. И да получат нов вид възнаграждения от залози на Стария континент.  

Facebook logo
Бъдете с нас и във