Банкеръ Weekly

събеседник

Овчаров се притеснява от присъствието ми

Теменужка Петкова, министър на енергетиката, пред в."БАНКЕРЪ"

Теменужка Петкова е завършила Университета за национално и световно стопанство със специалност "Счетоводство и контрол". Преминава обучения "Вътрешен одит в публичния сектор" в министерствата на финансите на Ирландия и Великобритания и в "Държавна финансова инспекция" в Министерството на финансите на Португалия.

От 1992-ра до 2000 г. е финансов ревизор и финансов експерт в Столичното управление „Държавен финансов контрол". Професионалната й кариера продължава в Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол като одитор и началник на отдел. От 2007-а е директор на дирекция „Организация и извършване на инспекционната дейност" в Агенцията за държавна финансова инспекция. В периода 2010-2013-а е директор на същото ведомство.

 

 

Г-жо Петкова, смятате ли се възнаградена за слугинажа и за изпълнението на поръчките, които сте изпълнили, докато бяхте начело на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), както твърди Румен Овчаров?

- Подобна оценка не е приятна за никого, но аз, честно казано, не съм изненадана от реакцията на господин Овчаров. С него ние водим дебат по темата "Енергетика" още от момента, в който започнаха заседанията в комисията, свързана с разследването на всички факти и обстоятелства около проекта АЕЦ "Белене". Всъщност реакцията на господин Овчаров ме навежда на мисълта, че той е притеснен от нещо, свързано с моето присъствие в сектора. Бих искала обаче да го призова да не се връщаме назад с подобни квалификации, а да положим усилия за оздравяването на отрасъла. Ако той смята, че би могъл да бъде полезен в този процес – вратите на моя кабинет са отворени. Ще приема всяко добронамерено мнение и експертиза, които биха допринесли за реформирането на енергетиката и поставянето й на пазарни релси.

Какво всъщност открихте, докато провеждахте инспекцията на АЕЦ „Белене“?

- АДФИ е направила няколко инспекции, които ни бяха възложени от прокуратурата. Специално подчертавам това, защото често се появяват спекулации какво сме проверявали. На първо място, бе обществената поръчка за избор на изпълнител по проекта, където установихме изключително тежки нарушения на законодателството. На практика след проведена обществена поръчка не е бил сключен контракт. Това е безспорен факт, който и досега не е опроверган. Има едно споразумение, в рамките на което страните се договарят, че ще продължат да водят преговори, и някога ще бъде сключен договор.

Втората проверка е свързана с изкупуването на т. нар. старо оборудване. То е продадено на руската страна обратно буквално за жълти стотинки. Всичко е доказано и подробно описано в нашите доклади и констатации.

Друга много съществена проверка по повод АЕЦ "Белене" бе свързана с отпуснатия т. нар. мостов кредит за проекта. При нея установихме, че има проведена обществена поръчка за избор на банка, която да осигури мостово финансиране, избрана е една определена институция след  редица нарушения на законодателството (бел.ред.- "БНП Париба"),  но накрая е сключен договор за кредит, в който изобщо не става дума за осигуряване на мостово финансиране за „Белене“. Става въпрос за заем от 500 млн. лв., чието предназначение е сменено. Записано е, че тези пари ще се използват за оборотни средства на Националната електрическа компания. Така че всичките тези констатации на Държавната финансова инспекция са безспорни, те са доказани и са изпратени на прокуратурата.

Според едно Ваше изказване в сектор „Енергетика“ съществуват кръгове, които имат интерес определени процеси да протичат по определен начин. Кои са тези кръгове?

- Всичко, което имам да кажа по темата, е намерило ясно отражение в докладите от проверките на Агенцията за държавна финансова инспекция. Там са посочени нашите констатации, включително и чрез назоваване на конкретни фирми и лица. Ако имате интерес по темата, бихте могли да поискате тези доклади по реда на Закона за достъп до обществена информация и да се запознаете с тях.

Преди години "БАНКЕРЪ" изнесе скандални факти, свързани с бивши ръководители в ТЕЦ "Марица-изток 2" по времето на тройната коалиция. Но никой така и не разбра как приключиха десетките проверки на прокуратурата, образувани през 2009-а. Говори се, че и сега там има назначена проверка. Какви резултати очаквате?

- Аз съм човек, който е свикнал да работи с факти и документи, а не с „очаквания“. А и смятам за особено важно човек да работи това, за което е назначен, а не да се меси и да дава оценки за работата на други структури. Ето защо ще си позволя да не отговоря конкретно на вашия въпрос, за да не предпоставям едни или други решения на прокуратурата. Нека колегите да имат възможност да си свършат работата и сами да оповестят резултатите от нея пред обществото.

Всъщност смятате ли, че имате компетентността да решите проблемите, натрупани в системата?  

- Поставяте ме в ролята да се оправдавам. Аз съм финансист, досега съм се занимавала активно с контрола по разходването на публични финанси. А дефицитът в енергетиката е натрупан именно вследствие на такива нарушения. Ще положа максимални усилия, за да открия основните пробойни там, да анализирам причините за тях и да набележа мерки за нормализиране на ситуацията. Важно е да отбележа обаче, че който и да беше на това място, не би могъл да се справи сам. Затова особено разчитам на екипа на Министерството на енергетиката, където работят прекрасни професионалисти.

Малко са хората, които имат подготовката не просто да работят в този сектор, но и решимостта да го реформират. Открихте ли ги?

- Реформата в енергетиката не е просто въпрос на експертиза и добри специалисти. Гаранция за успех са преди всичко политическата воля и решимост. Нашето правителство има волята да промени тежката ситуация и това ми дава увереност, че ще успеем, макар да ни чакат нелеки решения.

Бихте ли посочили някои от тях?

- На първо място, енергетиката е сектор, който трябва да бъде организиран и управляван по такъв начин, че да спрат течовете по цялата верига. Защото натрупаните дефицити влияят пряко върху българските граждани и икономиката като цяло. Знаете за финансовата „дупка“ в НЕК, оценявана на около 3 млрд. лева. Тази ситуация не може да продължава повече. Питате ме как ще стане това? Отговорът не е еднозначен. Необходим е комплекс от мерки, които да стабилизират отрасъла и да гарантират ефективната му работа в дългосрочен план.

Ще ограничавате ли производителите на зелена енергия?

- Знаете, че като страна - член на Европейския съюз, България е поела ангажимент за достигане на определен дял на енергия, произведена от възобновяеми източници. Едновременно с използването на екологичночиста енергия за нас е изключително важно да бъде гарантиран и интересът на българските потребители и бизнеса. Подчертавам, че всяка една реформа ще бъде реализирана единствено при спазване на законодателството – включително и на Закона за енергията от възобновяеми източници.

Готови ли сте вече с позицията си по искането на американските компании AES и ConturGlobal  да използват една от 400-киловолтовите линии на далекопровода "Сакар" за износ на половината от произвеждания от ТЕЦ „Марица-изток 1“ и ТЕЦ „Марица-изток 3“ ток в Турция?

- Миналата седмица Държавната комисия за енергийно и водно регулиране взе решение Националната електрическа компания да води преговори с двете американски централи във връзка с договорите за дългосрочно изкупуване на произведената електроенергия. Работим в тази посока. Когато резултатите са налице, ще ги оповестим.

Разбрахме, че изграждането на подводния участък на „Южен поток“ се отлага. Има ли изобщо бъдеще този проект на българска територия и при какви условия?

- Решението за реализацията на всеки проект в енергетиката ще бъде взето на базата на икономическата логика. Знаете, че по „Южен поток” има и стартирана процедура от месец юни 2014-а от Европейската комисия заради избора на изпълнител. Проектът е замразен и ще остане така, докато категорично не изясним заедно с колегите от Брюксел всички аспекти по спазването на правото на ЕС. Нека да изчакаме да приключи процедурата от страна на Еврокомисията и тогава да пристъпим към конкретни действия по проекта.

А как гледате на изграждането на VII блок на площадката на „Козлодуй“?

- За да не бъде допусната грешка, подобна на тази при казуса с АЕЦ „Белене”, подписаното вече споразумение за VII блок на АЕЦ „Козлодуй” ще бъде внимателно анализирано. Трябва да се изяснят икономическата ефективност и финансовите параметри по проекта за нова ядрена мощност. Стратегическият поглед в енергийния сектор ще ни даде основата за вземане на решение дали имаме нужда от нова мощност и на каква цена. Критичното състояние на българската енергетика не ни позволява да реализираме проекти на „всяка цена”.

В момента има сериозно изоставане и в строителството на газовите интерконектори със съседните страни...

- За съжаление сте прави. Казвам „за съжаление“, защото изграждането на интерконекторите със съседните държави е едно от съществените условия за постигане на диверсификация на маршрутите и източниците на газови доставки за България. В най-напреднала фаза е изграждането на връзката ни с Румъния, където строителните дейности по наземната част са завършени. Сега се работи по отстраняването на скъсана тръба по трасето.

По отношение на междусистемната връзка с Турция – знаете, че неотдавна Европейската комисия одобри 190 хил. евро за предпроектно проучване. Има създадена работна група и очаквам в началото на следващата година да започнат детайлни проучвания по трасето. Този проект е от общоевропейски интерес, което ни осигурява възможност да кандидатстваме поетапно за финансирането му от фондовете на ЕС. Категорично мога да се ангажирам, че правителството и конкретно Министерството на енергетиката ще положат всички усилия за ускоряване на изграждането на интерконекторните връзки.

Започнахте да сменяте шефовете на някои енергийни дружества. Ще търсите ли отговорност от тези, които не са спазили правителственото постановление да държат до 25% от парите си в една банка и сега страдат заради затварянето на КТБ?

- Всеки, който не е спазил определени нормативни изисквания, следва да носи отговорност. Ситуацията със средствата на държавните дружества в КТБ ще бъде внимателно анализирана, за да се предприемат правилните действия. Що се отнася до промените в ръководствата на енергийните дружества, те се правят с една-единствена цел – да се оптимизира дейността им и да се подобрят финансовите им резултати.

Facebook logo
Бъдете с нас и във