Банкеръ Daily

Позиции

Олаф Шолц узря за по-тесен европейски банков съюз

Не е опция Европа да зависи за финансови услуги от САЩ и от Китай

Олаф Шолц е готов на компромис

В позиция, публикувана от "Файненшъл таймс" на 5 ноември, германският министър на финансите Олаф Шолц признава безспорната нужда от задълбочаване и завършване на конструкцията на  европейския банков съюз. Както и че има неизбежни  компромиси и жертви, които трябва да направи страната му за целта.

Представяме пълния текст на изявлението на министър Шолц.

 

След продължили с години дискусии за това върху какво да се съсредоточи  европейският  банков съюз, на застоя трябва да се сложи край. Заради това призовавам ЕС да действа сега, за да засили европейския суверенитет във все по-нажежаващата се конкуренция в световен мащаб. Днес, когато Великобритания - "домът" на капиталовите пазари (в Лондон) - е напът да напусне блока, ние трябва да постигнем реален напредък. Защото не е опция  да зависим за финансови услуги от САЩ или от Китай. И ако Европа не иска да бъде изтласкана от международната сцена, тя трябва да върви напред с ключовите проекти за банков съюз, както и с допълнителен проект за обединение на капиталовите пазари.

В наш интерес е да имаме справедлив, добре организиран и сигурен банков съюз, който да гарантира стабилността и да осигури растежа във всичките  страни членки, като същевременно защитава парите на данъкоплатците. Ние вече направихме някои важни стъпки: създадохме единни европейски структури за надзор и увеличихме значително капиталовите равнища. Очертахме и рамка за преструктуриране на колабирали и важни за системата банки, така че да не  застрашаваме финансовата стабилност или да използваме публични средства. Въпреки това, ние сме по средата на пътя: европейските финансови пазари са все още фрагментирани и бариерите пред свободното движение на капитали и пред финансовата ликвидност не са премахнати.

Обсъждали сме активно тези въпроси през последните години, но без резултат. И вече е време да композираме пакета за оформянето на банковия съюз. До тази цел има четири стъпки.

Първата - единни процедури за несъстоятелност и за преструктуриране на банките, създадени по подобие на американската Федерална корпорация за гарантиране на депозитите.

Това означава инструментите, доказали ефективността си за големите банки, да могат да се прилагат и за малките. Тук могат да се включат и "мостовите банки" (бел. ред. - институция,която  създава даден  национален регулатор или  централна банка, за  да управлява   фалиралия кредитор, докато се намери купувач за него). А за да се предотврати опасността от изкривяване на единния пазар, е наложително участието и на Единния съвет за преструктуриране, докато Единният фонд за преструктуриране все още не трябва да се прилага, ако проблемната  институция  няма  системно значение.

Ние вече имаме общи правила за закриване и оздравяване на големи, системно значими банки в Европа. По-малките обаче попадат под различни национални закони за несъстоятелност. В случая единна законова рамка би намалила  противоречията. Нещо повече, тя би била оригинално европейско решение. Ние трябва да позволим по-дълбока интеграция на банковите групи от ЕС и същевременно надлежно да вземем предвид интересите на държавите домакини за справедливата подялба на товара.

На второ място - осигуряване на стабилен банков сектор като гаранция за по-нататъшно намаление на рисковите фактори.

Това означава по-нататъшно намаление на броя на необслужваните заеми и справяне с несигурността, произтичаща от държавния дълг. Държавните облигации не са безрискови инвестиции и не трябва да се третират като такива. И банките трябва да се подсигурят срещу свързаните с държавните задължения рискове в приемлив преходен период. Трябва да въведем капиталови изисквания, отговарящи на опасността от високата концентрация на правителствени дългови инструменти в банковите баланси, постепенно и внимателно, без да застрашаваме финансовата стабилност. Междувременно, банките на Стария континент ще трябва да композират по-диверсифицирани портфейли от държавни облигации, за да гарантират стабилността си. Този подход ще помогне и на страните с по-нисък  кредитен  рейтинг.

Третата стъпка, която изобщо не е дребна според  германския  финансов министър, е да бъде включена  в рамката на банковия съюз някаква форма на европейски механизъм за гарантиране на депозитите.

Европейска презастрахователна депозитна схема ще повиши значително еластичността на националните застраховки на депозитите. Подобен план обаче ще трябва да отговаря на определени условия. Едно от тях е националната отговорност да остане основен елемент в него. А в случай на банков фалит - да се прилага тристепенен механизъм, както следва:

- първо да се използват средствата,предвидени в  националната структура за гарантиране на депозитите;

- второ, там където  възможностите на националния механизъм  са изчерпани, Европейският фонд за застраховане на депозитите, насочван от Единния съвет за преструктуриране, да предостави ограничена допълнителна ликвидност чрез заеми, подлежащи на погасяване ,

- трето - където се налага допълнително финансиране, да се намеси съответната страна членка на блока. И да се предвиди компонент за ограничено покритие на загубите за Европейския фонд за застраховане на депозитите, след като се въведат всичките елементи на банковия съюз.

На последно място по ред,  но не и по значение -  трябва да се положат повече усилия за предотвратяване на арбитражи.

Данъчното законодателство вече изкривява конкуренцията в рамките на ЕС. По тези причини Германия, съвместно с Франция, призовава да се приеме обща база за корпоративно облагане и минимален ефективен данък.

Напредъкът в областта на банковия съюз не трябва да води до данъчни споразумения, които деформират конкуренцията. Ние се нуждаем от единно данъчно облагане на банките в ЕС. Европейските политици са наясно, че има солидни аргументи в подкрепа на по-нататъшното подобряване на институционалната и регулаторната рамка, за да се намали риска в европейския банков сектор. Досега ние не реагирахме. Днес, можем да се възползваме от свежата енергия на новата Европейска комисия, и от предстоящия BREXIT, за да направим промяна. Нека да удвоим усилията си и да завършим делото.

Нека да излезем от задънената улица.

Facebook logo
Бъдете с нас и във