Банкеръ Daily

Един различен поглед към кризата

Около 10% от привлечените средства са онлайн депозити

Светослав Симеонов, ръководител "Електронни канали" в Търговска банка Д

Презентация пред Четвъртата годишна конференция "Адаптация и управление на дигитални портфейли и банкови услуги за клиенти по време на пандемия", организирана от "БАНКЕРЪ".


Първоначалните прогнози, правени на подобни форуми преди около 4-5 години, и отнасящи се до навлизането на дигитализацията в банковите услуги през следващите 10 години, са абсолютно изпреварени от това, което се случва в момента.  Дигитализацията вече е навсякъде. 


Предизвикателствата пред една по-малка институция, каквато е „Търговска банка Д“ със сигурност са още по-сериозни от гледна точка на инвестициите, които следват процеса на дигитализация и от гледна точка на трансфера на ноу хау. Но едновременно с тези по-големи предизвикателства, има и по-големи възможности. Те са свързани с това, че и по-малките участници могат да бъдат равнопоставени и да намерят възможност да развият един по-широк пазар, на който да се конкурират наравно и заедно с останалите участници.


Каква идея скицираме за дигиталната трансформация?


Разбира се, нищо по-различно от останалите колеги, които са на пазара. Идеята е да заменим текущите процеси, които са хартиено базирани и случващи се в клоновата мрежа, с един по-дълъг процес, отнемащ време, с нещо, което е 24/7online през различни канали за дистрибуция, и които включват дигиталните платформи. 

В тази връзка в „Търговска банка Д“ са в ход различни проекти, свързани с отдалечена продажба и управление на финансови продукти и услуги, с дигитализация, токенизация на карти, безконтактно плащане на нашите АТМ устройства, с многофункционално мобилно приложение, тъй като ние стартирахме този процес по-късно. Но се надяваме да използваме това забавяне с наваксване по отношение наистина на един по-силен комплекс от добро клиентско преживяване. То ще е съчетано с пълна гама от функционалност, с висока степен на сигурност за потребителите и с възможностите, които и регулациите ни дават  - освен че ни карат да инвестираме и ни ограничават в някакъв смисъл. Имам предвид именно отвореното банкиране по линия на PSD 2. 

Това, което може би отличаваше „Търговска банка Д“, бе, че тя стартира малко изпреварващо този процес - преди COVID-пандемията. Бидейки наистина по-малка институция, която разчита на привличане на ресурс само и изключително от местния пазар, при процеса по дистанционно стъпване в клиентски отношения бе съвсем логично изборът ни да се спре на един такъв първоначален продукт, който е от страната на пасива, на срочен депозит, какъвто беше онлайн депозитът. 

Ние също си партнираме с „Евротръст“, които са утвърденият доставчик на удостоверителни услуги, както стана ясно за почти всички български банки. Постарали сме се в един интуитивен, от гледна точка на преживяване за клиентите, интерфейс - в микросайти, в лендинг страница - да предоставим цялостното преживяване. И стъпка по стъпка то да бъде лесно за възприемане и да опосредства бързината на самия процес по онбординг. Това е извън стъпките, които се случват в процеса по влизане в клиентски отношения, които са напълно стандартни и наистина не се различават по нищо от останалите – дигитално подписване, преди това идентификация на клиентите.

Целият пакет от документи - искане, договор, общи условия, декларации и цялата информация, която е събрана от клиентите, – в това число, разбира се, с идентификацията им и с разпознаването им като такива, в унисон с регулациите, се изпраща до банковата информационна система и до системата за интернет банкиране.

След това клиентът, бивайки успешно идентифициран и подписал документите, получава своите криденшъли за активен достъп до D Bank online платформата за интернет банкиране, където го чака IBAN номер и задължението да захрани своята депозитна сметка в 10-дневен срок. Същото, разбира се, като процес се случва и за съществуващи клиенти – по традиционния начин – през самата платформа за интернет банкиране. 

Преди да разкажа и за предимствата, които, всъщност, са част от всичко това, което коментирахме дотук, още няколко цифри за статистика.


От момента на пускането на продукта 


през миналата година до настоящия ден (20 ноември 2020 г.) – около 10% от привлечените депозитни средства се падат на онлайн депозита. И въпреки че депозитите, както знаем, са традиционно консервативен продукт, за кратък срок се постигна добър дял спрямо останалите, които са натрупани с десетилетия. 

Да спомена и още една друга стойност като съотношение – за този период близо половината от нетното нарастване на привлечени средства по депозити също се пада на онлайн депозита, така че новият бизнес влиза съвсем добре през този дистанционен канал.


Накрая бих завършил с ползите, както за клиентите, така и за банката. 


Естествено, че неприсъственият процес може да се инициира от всяка една точка – да се управлява и да се завърши от нея, да се получат по-атрактивни условия, да се получи по-персонализирана услуга. Това, което коментирахме в предходните дискусии – данните и тяхното анализиране и разбирането на клиентското поведение - е наистина едно от ценните неща. 

В по-конкретен план имам предвид достъпа до платформата за интернет банкиране, който, разбира се, дава възможност и за доста широк набор от неприсъствени операции и безплатен електронен подпис от партньорите от „Евротръст“. 

Разбира се, ползите за банката също са сериозни – не беше необходимо да се правят инвестиции в широко покритие от клонова мрежа, в скъпи локации, имахме оптимизация на разходи и, на последно място, помислихме и за грижата за околната среда.

Facebook logo
Бъдете с нас и във