Банкеръ Weekly

Министърът на туризма Николина Ангелкова пред в. "БАНКЕРЪ"

Националните курорти са имиджът на България

Г-жо Ангелкова, Вие сте един от облагодетелстваните министри в този кабинет, тъй като на практика се върнахте на старото си работно място. С това си решение министър-председателят Бойко Борисов пък демонстрира доверие към Вас и всъщност даде добра оценка за работата Ви през предишния мандат. Ще промените ли сега нещо в подхода си към управлението на отрасъла?

- Един от основните приоритети в дейността на Министерството на туризма ще бъде стартирането на работата по статута на националните курорти. Националните курорти са имиджът на България. Ще има специални правила за инфраструктурата, за преместваемите обекти, за зелените площи, за чистотата, за паркингите и архитектурната визия на обектите. Ще подобряваме общия маркетинг и реклама. До края на годината предстои да бъдат внесени в Народното събрание промените в Закона за туризма, които да регулират статута на курортите.

Отсъствието Ви от министерството беше кратко, но със сигурност в този период тук са настъпили промени. Ако е така - как ги преценявате?

- Общата ми оценка е, че като цяло служебният екип на Министерството на туризма е водил последователна политика, но само по някои от направленията на дейността ни. Най-голямо забавяне, по-скоро бездействие, констатирам по отношение на управлението на морските плажове. Все още не мога да намеря обяснение примерно защо е забавено изземването на морски плаж „Слънчев бряг-север“ и не е предаден по-рано на новия наемател. Още повече че съдебните решения са в наша полза и са излезли още през март. Същото важи и за „Бургас-север“, и „Поморие-централен“ - все плажове с голяма посещаемост. Друг притеснителен момент е, че само 5% от бюджета на министерството е разходван. Сега сме поставени и в ситуация да стартираме много и неотложни обществени поръчки. Сигурна съм обаче, че екипът ми ще успее да се справи и да си свърши работата добре.

Както повечето от министрите в този кабинет, така и Вие заявихте амбициите си да намалявате административната тежест върху бизнеса. Какви ще бъдат действията Ви в тази посока?

- Да, точно така. Към момента на нашия разговор вече сме направили стъпки в тази посока. Предстои ми среща с представителите на бранша, на която ще отправя обосновано предложение да отпадне прекатегоризацията на местата за настаняване и заведенията за хранене. В крайна сметка тези хотелиери и ресторантьори, които работят и спазват закона, трябва да бъдат облекчени. Анализите ни на този етап показват, че не е необходимо на всеки пет години хората от този бранш да подготвят огромен обем от документи.

Допълнителното облекчение, което обмисляме, е голяма част от документите, които се изискват, да бъдат набавяни по служебен път от екипа на Министерството на туризма.

Друг елемент от работния ни план е възможността категоризацията на местата за настаняване да бъде комплексна, а не да се категоризират отделните обекти вътре - отделно лоби барът, ресторантът и т.н. По този начин няма да има хотелите да са с четири звезди, а ресторантите в тях - да са с две.

Във връзка с налагането на контрол - работим по създаването на  туристически  инспекторат към министъра на туризма. Основната дейност на това звено ще е свързана именно с контролиране на качеството на туристическия продукт. Ще въведем и практика за отнемане на звезди и за задължителна проверка на място на всеки три години, която да е свързана с това.

Вече сме на прага на активния летен сезон по нашето Черноморие, но все още голяма част от плажовете са без стопани. Каква е реалната картина към момента и как ще се справите с този проблем?

- По закон всяка година до 31 март министърът на туризма издава заповед за неохраняемите плажове. Целта е областните управители да се запознаят достатъчно рано с нея, за да могат да организират задължителните дейности на морските плажове като водното спасяване, медицинското обслужване, почистването на ивицата. Предстои заповедта да бъде актуализирана и неохраняемите морски плажове да бъдат намалени с още десет. Усилията на Министерството на туризма са насочени към гарантирането на безпроблемното протичане на летния туристически сезон. Предвиждаме да има мобилни екипи по цялото Черноморие, които да следят за нарушения. Ще бъдат правени всякакви изненадващи проверки. Няма да допуснем в никакъв случай нарушения на закона. Изключение няма да направим за никого, който си позволява да не спазва правилата.

Повечето от сегашните договори за плажовете са наемни и са с продължителност за по пет години. За всички обаче е ясно, че концесионирането им е по-доброто решение. В същото време Брюксел ни критикува за забавения Закон за концесиите, а от друга страна, граждански организации се обявяват срещу част от текстовете, които бяха предложени в предишния му вариант. Очертава ли се да стигнете до баланс и кога?

- На 30 май 2017 г. в Народното събрание група народни представители са внесли проект на нов Закон за концесиите, с който се въвеждат и промени в Закона за устройството на черноморското крайбрежие. Мотивът им е синхронизиране на уредбата и еднозначно установяване на правилата на Закона за концесиите и за възлагането на концесии за морски плажове, които дефинитивно са концесии за услуги съгласно законодателството на ЕС. Текстовете в приетия от 43-ото Народно събрание Закон за концесиите, заради които президентът наложи вето, не засягат пряко възлагането на концесии за морски плажове.

Един от акцентите в проекта на новия закон е обособяването на ресорните министерства като възложители, включително и Министерството на туризма по отношение на морските плажове. С това се цели по-голяма специализация и натрупване на опит и експертиза, което да направи по-съвършено възлагането, а оттам и да е по-адекватна защитата на обществения интерес.

Надяваме се, че при обсъжданията на внесения отново законопроект всички спорни въпроси ще бъдат решени по най-добрия за държавата и за обществото начин.

Очаквате ли през този мандат да постигнете окончателно решение на проблема?

- Освен чрез Закона за концесиите, който урежда процедурните правила за възлагане на концесиите, управлението на морските плажове ще бъде подобрено и чрез промени в Закона за устройството на черноморското крайбрежие. С въвеждането им ще се търси най-добрият баланс между интересите на държавата като собственик на плажовете, на потребителите на услугите и на икономическите оператори, на които се възлага управлението на морските плажове.

Казахте, че имате амбиция да превърнете страната ни в целогодишна туристическа дестинация. Тя обаче може да се препъне - не толкова от възможностите на нашата природа и изградената вече модерна материална база, а от липсата на обучен персонал. Какви действия ще предприемете, за да се справите с този все по-набъбващ проблем?

- Той категорично не е за подценяване, това е дългогодишен проблем за туристическия бранш. Затова темата с кадрите в туризма остава един от основните приоритети в работата ми. През първия ми мандат създадохме Междуведомствен съвет за кадрите в туризма. Факт е също, че развитието на туристическата инфраструктура изпреварва значително развитието и подготовката на кадрите. Основната липса на специалисти в сектора е най-вече в изпълнителските позиции - пикола, камериерки, сервитьори, рецепционисти, бармани, почистващ персонал и всички други, които се грижат пряко за комфорта на всеки един турист. Не е необходимо те да имат висше образование, но трябва да бъдат изключително добре подготвени и квалифицирани.

Решаването на проблемите на туризма е много важно не само за развитието на националната ни икономика, но и за устойчивото развитие на регионите. Все по-ясно се вижда, че именно туризмът се превръща в двигател за преодоляване на дисбаланса между тях и за осигуряването на заетост в по-слаборазвитите части на страната. В момента работим по идеята да създадем Център за квалификация и преквалификация към Министерството на туризма съобразно примера на Испания, Португалия и Франция. Целта е да се подготвят по-професионално изпълнителските кадри, от които този бизнес има най-голяма нужда. 

Миналата година в края на месец септември с постановление на Министерския съвет бе приет Правилникът за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. Този нормативен акт хората от бранша чакаха дълги години. Реализирането му бе една от краткосрочните цели на Министерството на туризма, за да се реши проблемът с кадрите в туризма. Така че продължаваме да работим усилено в тази посока.

Като министър на туризма Вие следва да се опитвате да продадете на чуждите туристи красиви преживявания. В същото време обаче живеем в доста несигурни времена и сме изправени пред реални опасности от атентати и от други посегателства. Предприемате ли някакви действия, за да може страната ни да запази сравнително добрия си имидж на безопасна туристическа дестинация?

- Обединени са усилията на всички институции за гарантирането на един безпроблемен летен туристически сезон. Миналата година бе рекордна по брой на чуждестранни туристи, избрали България, за да прекарат своята ваканция или екскурзия. Ние в максимална степен трябва да работим не само да запазим тези резултати, но и да ги надградим. Затова първите ми срещи сега бяха в регионите Бургас и Варна с областните им управители, с кметовете на общините в курортите, с представители на МВР, НАП и други. Разговорите ни продължават всеки ден. Целта беше да се провери готовността за летния сезон и ако има конкретни казуси, те да бъдат разрешени своевременно.

По време на тези разговори стана ясно, че общо 976 полицаи ще бъдат командировани по черноморските курорти това лято. Ще има засилено полицейско присъствие в курортите и най-вече в "Слънчев бряг".

Обсъждахме въпроса още това лято да има дневни патрули в курортите, които ще действат като туристическа полиция. Водили сме разговори с концесионерите и с наемателите на морските плажове да бъде осигурено в максимална степен осветление на плажовете, за да бъде подпомогната дейността на полицията.

По Черноморието ще има екипи на НАП, мобилни офиси и изнесени приемни на Агенцията по безопасност на храните. Министерството на туризма пък ще предприеме всички мерки съгласно нашите компетенции. Това лято отново мобилни екипи ще извършват проверки по плажовете, отдадени на концесия и под наем, за да се контролира дали спазват изискванията, определени по договорите. Проверките ще бъдат по график и по сигнал.

Едно от предизвикателствата, с което трябва да се справи кабинетът в близките месеци, е подготовката за  предстоящото председателство на страната ни на Съвета на Европейския съюз. Каква България  ще успеем  да покажем на света?

- Председателството на Съвета на ЕС е повод България да покаже на Европа както културата и историята си, така и природните си богатства. Несъмнено председателството на ЕС е отговорност за страната ни, но и възможност, защото през 2018 г. България ще бъде центърът на Европа и ще може да предлага и налага политики. Ще можем да представим България и като една много добра туристическа дестинация, което пък ще подпомогне нашите усилия по рекламирането на страната и утвърждаването й като целогодишна туристическа дестинация.

Какво си пожелавате да можете да кажете на обществото в края на този мандат?

- Хората са уморени от пожелания - те очакват резултати от нас и много работа, за да реализираме програмата си. Пожелавам си в края на мандата да не се налага да говоря, да обяснявам, а хората сами да видят и да усетят резултатите от всичко, което сме свършили.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във