Банкеръ Weekly

Позиции

Moody's оцени положително Общинска банка и повиши рейтинга й

Николай Колев, член на УС и изпълнителен директор на Общинска банка

Г-н Колев, излязоха новите рейтинги на международната агенция  Moody's. Общинска банка получи по-висок рейтинг от миналогодишния какво означава тази оценка?

- Moody's повиши оценката на дългосрочните депозитни рейтинги  на Общинска банка от B1 на Ba3, стабилна перспектива. Това е с две степени по-високо от тази, която банката получи през 2016 година. Тя също така потвърди равнището на кредитната оценка от базовата линия (BCA) от b2, краткосрочните Not-Prime рейтинги и Ba2(cr)/Not-Prime(cr) оценка на риска от контрагента (CRA) също запазват стойностите си. Иначе казано, всички рейтинги имат стабилна перспектива и повишаването на  оценката е много добър атестат за банката като стабилна и надеждна. И то от една от най-добрите и авторитетни международни агенции, която също така прави рейтингите на много държави, включително и за България.

На какво се дължи повишаването на оценката на Moody's?

- През последните години Общинска банка се развива изключително успешно, като само за последната година и половина отбелязва 32% ръст на активите, което се дължи основно на привлечените средства. Увеличава се пазарният й дял, лансират се нови продукти, откриват се нови клонове. Резонно е рейтинговата агенция да оцени растежа ни позитивно, още повече че постигаме това развитие в една по-стагнирана банкова среда, в която лихвите падат, а хората са по-внимателни при взимането на кредити.

Не на последно място, трябва да се отбележи, че зад тези добри резултати стоят работата и усилията на всички наши служители. Винаги сме отдавали голямо значение на  инвестициите в професионалното развитие на служителите и техните умения. Това от своя страна води до повишаване на качеството на предоставяните услуги и продукти. 

Ръст от 32% е доста осезаем. Как го постигате?

- С много гъвкава политика, ориентирана към потребностите на клиентите. Създадохме и нови продукти, които нямат аналог на пазара. Ако трябва да го изразим в числа - за периода от декември 2015 до април 2017 г. имаме ръст в кредитирането на физически лица от  11%, а предоставените ипотечни кредити нарастват с 15 процента. Най-голям ръст отбелязваме в общинското кредитиране, където кредитните инструменти за общини нарастват до 63%, а средствата от общинските облигации - със 194 процента. Разширяването на пазарния ни дял, както и повишената оценка на  Moody's,  ни мотивират за постигане на още по-високи резултати. Вярвам, че клиентите ни заслужават само най-доброто, а ние можем да им го предоставим.

Facebook logo
Бъдете с нас и във