Банкеръ Daily

Позиции

Критики и въпроси към застрахователните регулатори

Христо Христов

Първият ръководител на Комисията за финансов надзор Христо Христов излезе със становище по наболели теми в застрахователния сектор. Още в началото на своята позиция Христов изказва разочарование, че се е нагледал на "шмекеруване и в застраховането." Той отправя критики към финансовия регулатор, като изтъква, че основната негова функция е защита на интереса на потребители.

Ето как продължава позицията му:

"Ще започна с Гаранционния фонд на застрахователите. Структура, която е записала като основна задача да управлява отговорно акумулираните парични средства на съвестните граждани /потребители на застрахователни услуги/. Структура, която изпълнява функции и задачи, възложени по закон, насочени към защита интересите на гражданите на Република България и на Европейския съюз. Тя трябва да осигурява стабилност, прозрачност и доверие в организацията, както е посочено в сайта й. Да ама не! 

В края на 2016 г. без всякакви мотиви вноската по задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите от началото на 2017 г. беше вдигната от 8,50 лв. на 12,00 лв

В края на 2017 г. с Решение № 1600 – ГФ от 20.12.2017 г. вноската по задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите през 2018 г. става в размер на 10 лв. за всяко застраховано МПС. И забележете, какъв е мотивът за намаляване на тази вноска: "В писмото от ГФ е посочено, че предложението за размера на вноската е определено на база на следното: При изчисляването на необходимия размер на вноската към Фонда за незастраховани МПС на ГФ са взети предвид изискванията на чл. 116 от КЗ. За определяне на вноската във Фонда за незастраховани МПС е използвана съществуващата надеждна и достоверна информация от 2008 г. до края на второ тримесечие на 2017 г. Наличните данни за предходни периоди не са достатъчно пълни и точни и не отговарят в достатъчна степен на принципа за високо ниво на достоверност на информацията".

Тези мотиви ме карат да смятам, че решенията на УС, ръководството на ГФ и зам. -председателя на КФН, отговарящ за управление „Застрахователен надзор” са некомпетентни, непрофесионални и в ущърб на потребителите.

Завишаването или намаляването на вноските без мотиви стана практика и от 01 март 2019 г. тя отново се покачи на 12,00лв. след предложение на УС на ГФ и утвърдена от КФН. Това повишение не е ли последица от фалита на Олимпик?

Ето защо отново повдигам следните въпроси:

1.Какъв е резултатът от проверката направена през 2019г. на ГФ от КФН? Потърсена ли е наказателна отговорност на виновните лица и има ли наказани за проспания „депозит” на ГФ от 9 698 108,22 лева във фалиралата КТБ?/виж № 1492, клиент № 77275 от списъка по чл.66, ал.7, т.1 от Закона за банковата несъстоятелност на приетите от синдика на Корпоративна търговска банка АД – в несъстоятелност вземания, по които не са направени възражения? Как е записан в баланса тази загуба? Защо не са публично достояние баланса и отчета за приходите и разходите на ГФ?

2.На какво основание клона на чуждестранния застраховател „Олимпик” е правил вноски в ГФ? Въпреки, че това е аномалия в световната практика ГФ е събрал около 16 млн. лв. от тези вноски.

3. За добро изпълнение на задълженията си или за заслуги бяха повишени възнагражденията на изпълнителните директори (между застрахователите се говори за 10 000-12 000лв на месец) и членовете на УС на ГФ (между застрахователите се говори за 2000 лв. на месец)?

4. По какви причини членовете УС на ГФ се увеличиха от 5 на 7 и защо в него няма представител на потребителите?

5. Докога потребителите ще бъдат потърпевши от немарливото и непрофесионално отношение на изпълнителните директори на Гаранционния фонд към задълженията им"

Facebook logo
Бъдете с нас и във