Банкеръ Daily

Позиции

Кредиторите не са готови за климатичните тестове на ЕЦБ

Историческият поврат в битието на европейските регулатори рискува да приключи с фиаско след като банки предупредиха, че няма да разполагат с данните за клиентите, необходими за климатичните стрес тестове през 2022-а, сочи проучване на агенция "Блумбърг".

Европейската централна банка вече изрази безпокойство, че кредитните институции изглеждат неподготвени за задаващите се коренни промени, налагащи се от честите климатични аномалии и от мощния ценови ръст на въглеродните емисии. Зад кулисите ЕЦБ увеличава натиска над финансовия бранш да влезе в крак с новата реалност, твърдят запознати с кухнята лица. Залозите са високи и банките, които не издържат "изпитите", ще трябва да заделят повече капитал, оставяйки по-малко средства за акционерите. 

Изследване на 20 големи европейски банки констатира всеобщо съгласие, че секторът едва ли ще е готов за зелен преход до 2022-а, поради което те лобират резултатите от тестовете да не се огласяват публично. За мениджърите на активи регулаторната норма за огласяване на устойчивото, природосъобразно финансиране (SFDR), цели да предотврати дезинформацията, с която отделни играчи искат да изградят за себе си фалшифициран публичен имидж на отговорни към околната среда субекти. За банките коефициентът на зелени активи и климатичните стрес тестове са инструменти, създадени да потвърдят, че секторът може да запази платежоспособността си по време на прехода.   

Инвестициите във въглеродни емисии се превръщат в основен фактор за промяна на кредиторите.

Международната рейтингова агенция "Фитч" твърди, че банковият бранш трябва да се подготви за евентуални допълнителни капиталови изисквания, свързани с климатичния риск. Експертите очакват, че процесът ще започне с някакъв вид допълнителен буфер или просто с по-голямо количество собствен капитал. Което вероятно ще се отрази на клиентите и акционерите чрез редуциране на дивидентите и по-високи такси и комисионни за ползвателите на кредити, чиито климатичен риск ще наложи по-високи капиталови изисквания. Могат да нараснат и банковите разходи.

Според банкови експерти, инвеститорите ще анализират много внимателно резултатите на отделните банки за по-високи рискови нива. И ако не харесат онова, което са установили, цената за емитиране на дълг или на акции може да се повиши. 

ЕЦБ вече даде да се разбере, че не е доволна от напредъка на бранша.

Банковият председател Кристин Лагард каза още през юли, че "значително мнозинство" от банките, контролирани от надзорното звено на ЕЦБ "не оправдават" очакванията. Собствен анализ институцията показал, че самите кредитори са признали, че 90% от климатичните им доклади или не отговарят или само частично удовлетворяват изискванията на надзора.   

Финансовият сектор е на прага на все по-стриктна регулация, чието търпение се изчерпва. Промяната в нагласите стана явна през миналия месец когато срещу поделението за управление на активи на "Дойче банк" - DWS Group, започна разследване в САЩ и в Германия за публикувани надути уверения за ангажиментите на групата по отношение на устойчивото и природосъобразно финансиране.    

Проверките в DWS, която твърди, че не е нарушила законите, отекнаха в целия европейски сектор за управление на инвестиции и фирмите започнаха нервно да преглеждат огласените си материали за отговорно климатично, социално и корпоративно управление (ESG), за да бъдат сигурни, че не са уязвими на подобни правни рискове. 

За банките залозите вероятно са дори по-високи, защото корпорациите в Европа разчитат за финансиране повече на кредиторите си отколкото на капиталовите пазари. Базелският комитет за банков надзор, който определя глобалните правила, предупреди за потенциални "значителни разходи и загуби" за банките когато регулаторите въведат нови норми, технологиите напреднат и отношението към замърсителите на околната среда се ожесточи. През август пък ЕЦБ подкани кредиторите да засилят темпото, с което включват климатичните рискове в бизнеса си. 

Европейският банков орган, който задава регулаторните изисквания, публикува указания как точно големите банки да излагат свързаните с ESG рискове от юни 2022-а нататък и как националните отговорни власти трябва да процедират с необходимите ликвидни нужди на отделните кредитори. Резултатите от стрес тестовете вероятно ще дадат информация за тези анализи.   

Инвеститорите пък вече си вземат бележка, защото потенциалните разходи за банките, чиито баланси не разкриват приемливи равнища на карбонови емисии, могат да се окажат основен фактор за промяна на играта. Мнозинството кредитни институции, анкетирани от агенция "Блумбърг", искат от регулаторите да разсрочат във времето изискванията, визирайки не само проблеми с данните за клиентите, но и необходимостта от координация с контролните органи извън Европейския съюз. 

Банкови анализатори твърдят, че кредиторите все още нямат ясен поглед върху характеристиките на ESG в сметките си, да не говорим за възможните начини, по които те да бъдат остойностени като кредитен риск. 

Европейската комисия публикува в края на август констатация, че интеграцията по ESG между банките е едва "в ранен стадий". И откри, че "липсата на адекватни данни и единни стандарти остават ключови предизвикателства пред тази интеграция.   

Банката за международни разплащания обяви през юли, че регулаторите вероятно ще признаят, че първият кръг на климатичните стрес тестове (заради "предварителната му природа") няма да е достатъчен, за да оправдае незабавно увеличение на капиталовите изисквания. Но кредиторите трябва да очакват регулаторни прегледи на бизнес моделите и на управлението на оперативния риск през призмата на климатичните промени. 

Всичко това, според банкери, поставя бранша в съвършено различни условия. Те не са уникални, но наблюдението на рисковете, свързани с ESG, в някои аспекти са сравнително нова област за финансовите институции, с бързо развиваща се регулаторна рамка. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във