Банкеръ Weekly

Позиции

ДСК: Всички наши клиенти трябва да са спокойни

Банката разполага с над 1 млн. клиенти на електронното банкиране

Банка ДСК вече работи в условията на извънредно положение и въвежда мерки за повишаване на безопасността и спокойствието при извършване на финансови операции. Тези мерки имат превантивен характер и са насочени както към всички клиенти на банката, така и към служителите й.

Ръководството на ДСК съветва клиентите си да се възползват максимално от възможностите на електронните канали за банкиране ДСК Директ и DSK Smart, да използват своите банкови карти за безкасови плащания, както и да се обръщат за информация към контактния център в банката.

Предприети са мерки за защита на здравето на персонал и на клиентите, които посещават клоновете и офисите на ДСК. Въведени са промени в работното време и в начина на достъпа до клоновете ни. Офисите с удължено работно време и тези в големите търговски центрове, тип молове, преминават към работно време от 10:00 до 18:00 часа в дните от понеделник до събота, а в неделя от 10:00 до 15:00 часа.

Въведени са строги изискване за спазване на достатъчна физическа дистанция - от 1.5 метра между чакащи, обслужвани клиенти и обслужващ персонал. Освен инструкциите, които служителите използват за информиране на клиентите, има специални материали (постери и информационни стикери) със съвети и инструкции за безопасност, които са на разположение на всички клиенти в обектите. Осигурени са предпазни средства за служителите (маски, ръкавици, дезинфекционни материали), а в по-големите офиси е въведен специален ротационен режим на работа на гише през седмица. В по-малките клонове работното време с клиенти ще бъде намалено, информират от ДСК.

Отделни звена в централата, които не са свързани с критични операции, изискващи работа на място, вече работят в дистанционен режим, като е осигурена необходимата ИТ свързаност и инфраструктура за непрекъсваемост на дейността.

Банка ДСК ще осигури и постоянна работа на мрежата си от банкомати. Всички АТМ устройства работят в непрекъснат режим, като се поддържа постоянна кешова наличност чрез дъщерната компания на ДСК Транс Секюрити. За вноски на парични средства могат да се използват специалните банкомати с депозитни функции.

Банка ДСК разполага с над 1 млн. клиенти на електронното банкиране ДСК Директ. Електронната система за банкиране, както и собствената авторизационна система за плащания, която е свързана с Борика, функционират напълно нормално и са устойчиви на по-сериозни натоварвания. Всички клиенти ще имат постоянен достъп до своите средства чрез банковите си карти или чрез електронните канали за платежни услуги.

Извън Унгария Банка ДСК е най-голямото дъщерно дружество на Група ОТП, което е в постоянен контакт с централата. От ДСК уверяват, че поддържат допълнително собствени стандарти и политики за безопасност, включително специално разработени политики и процеси за действия при кризисни ситуации. С това искаме да уверим всички наши клиенти да бъдат спокойни, защото ще им осигурим качествено обслужване при непрекъснатост на бизнес операциите, уверяват от ДСК.

Facebook logo
Бъдете с нас и във