Банкеръ Daily

Кешът и цифровите валути през погледа на Бундесбанк - част ІІ

Дигиталните пари като заместител на кеша

Продължение на "Парите в брой - защитник на личната неприкосновеност"

Секторът на дребните услуги - източник на бъдещи промени?

Разплащателните способи еволюират, развиват се на фази. Например, прилагането на мобилни решения за плащания по правило се предшестват от използването на кредитни и дебитни карти. Такъв е случаят в Германия, където безконтактните операции постепенно набират симпатиите на потребителите. Китай пък  изглежда е съвсем друг случай, което е доказано от подробни проучвания в двете държави. Според тях, през 2017-а плащанията в брой и с дебитни карти са донесли най-голямата част от приходите на германските търговци на дребно, докато мобилните преводи не са играли забележима роля. Съвсем различна е била картината при  китайските потребители в големите градове на страната. Там доминиращи са били мобилните плащания, които са надскочили многократно операциите с дебитни и кредитни карти.

Разплащателните навици на китайците все още търпят  непрекъснати промени, защото технологиите продължават да еволюират. Безконтактните услуги са в подем - те по-специално се опитват да компенсират "болката от плащането" с физическа усмивка.

До каква степен това шопинг-приключение ще стане популярно в Германия предстои да видим. Съществуват обаче сериозни опасения около защитата на личните данни и първо те трябва да бъдат отстранени.

Моето лично мнение е, че преходът към общество с по-малко пари в брой трябва да бъде  оглавен  от потребителите, а не от доставчиците. Изглежда, поне в Германия, че клиентите ценят съществуващото разнообразие от методи за плащания, а  кешът продължава да е важна част от тях. В "банково-центрираната" германска финансова система търговските банки са главните актьори в осигуряването на разплащателната инфраструктура, която може да се грижи както за физическите, така и за дигиталните алтернативи. 

Промени се наблюдават и в германския сектор на дребни услуги. От една страна, германските дребни търговци се обръщат все повече към китайските доставчици на мобилни решения за плащания, особено с оглед на  растящите продажби на китайски туристи. От друга страна, търговците на дребно са увеличили обсега си на дейност чрез затваряне на кешовия цикъл в Германия. В наши дни все повече магазини предлагат основни банкови услуги на клиентите си като например тегления и депозиране на пари в брой на касите си.

Всичко това означава, че трансформацията на разплащателния пейзаж изобщо не е приключила.

Цифровите валути на централните банки като заместител на кеша

В дигиталната епоха не би трябвало да е изненадващо, че и централните банки обсъждат потенциалните плюсове и минуси на цифровите форми на парите, които се пускат в употреба. В момента съществуват множество оперативни въпроси, свързани с дигиталните валути на централните банки, които остават неразрешени. Това се отнася, например, за използваните технологии. Blockchains и технологията на разпределените регистри, на които те се основават, изглеждат обещаващи и централните банки са отворени към тях по принцип. Съществуват няколко потенциални възможности за използването им в системите за сетълмент и за разплащания например, чието проучване  си струва да продължи.  Но управлението и сигурността на съхранение на огромни количества данни не изискват непременно такива разпределени регистри и би следвало тези технологии "да се разнищят" по-добре от гледна точка на оперативния риск. 

Не по-маловажно е да се обмисли и точното приложение на дигиталните пари. Говорейки по принцип, съществуват два възможни варианта на тези валути. Единият е за едри услуги, който ограничава ползването на тези средства от  ограничен брой участници на финансовия пазар за специфични цели. Вторият е за някакъв  тип  дребни  услуги, при които местни и дори чуждестранни небанкови компании ще имат достъп до цифровите пари на централната банка.

Първият вариант се третира като  подобрение на съществуващите структури от гледна точка на обработката на търговските сделки с ценни книжа и на валутните транзакции. Той обаче ще има нищожен или нулев ефект върху монетарната политика. Вариантът на дребно обаче може да означава потенциална смяна на съществуващия модел на икономическите взаимоотношения между домакинствата, търговските кредитори и централните банки. Подобен фундаментален преход не е лишен от рискове и изисква внимателно обмисляне. Стои също и въпросът колко силно би било желанието на индивидите да съществува подобна форма на цифрова валута на централните банки.

Според мен най-належаща  е нуждата от създаване на бързи и рентабилни системи за трансгранични разплащания. И в момента съществуват пазарни решения, които имат потенциал да бъдат трансформирани в ефективно общоевропейско решение за цифрово плащане. Незабавните кредитни трансфери SEPA (единна форма за плащания в евро) могат да служат като база за такова решение. Ние трябва да развиваме тези системи, преди да предприемем по-радикални стъпки. 

Заключението: Старият свят на разплащанията срещу новия свят

Историята не е нова и спокойно можем да кажем, че "новото е започнало да остарява, а старото - да се подмладява". Икономическите структури са се интегрирали. Основните пазарни зависимости  все още са в сила: оцеляват онези компании, които са конкурентни и предлагат уникални продукти.

Според мен  светът на разплащанията е пропит от същия дух: цифровите варианти предлагат вълнуващи перспективи, но това не означава непременно изключването на съществуващите методи за плащания. Което увеличава разнообразието от методи за паричен обмен. Кешът предлага уникалните форми на независимост от социалните и електронните мрежи, което предполага, че той ще продължи да се радва на голяма популярност в еврозоната.

Facebook logo
Бъдете с нас и във