Банкеръ Daily

Атанас Добрев, главен изпълнителен директор на VIVACOM, пред banker.bg

Бързото развитие на 5G ще доведе до по-силен икономически растеж и по-високи заплати

Г-н Добрев, нека започнем от голямата тема в българския и световния телекомуникационен сектор – 5G мрежата. Как се развива изграждането ѝ в България и какво да очакваме в следващите няколко години?

- Очаквам две от основните технологии, които ще движат развитието в следващите 10-15 години, да бъдат 5G мрежата и изкуственият интелект. Кога, дали и как в дадена държава ще има 5G е стратегически въпрос, защото това ще определи нейната конкурентоспособност. Бързото развитие на тази инфраструктура ще доведе до по-висок икономически растеж и до развитие на индустрии с висока добавена стойност, което означава и с по-високо заплащане на работещите в тях. 

На развитието на мрежа от ново поколение трябва да се гледа като на инвестиция, както на обществото, така и на частния сектор - на самите оператори, които трябва да инвестират в изграждането на мрежата, така и на бизнесите, които ще искат да бъдат конкурентни в бъдеще. Цялата екосистема ще инвестира както в използване на 5G мрежата, така и в експериментиране и налагане на услуги върху нея. 

Каква е ролята на държавата в този процес, необходими ли са промени в регулаторната рамка и конкретни действия от Комисията за регулиране на съобщенията?

- Държавата има три основни роли в развитието на 5G. Първата е осигуряване на честоти - какви честоти са налични и на каква цена. Втората роля е улесняване на изграждането на мрежата. Третата е като потребител на услуги. 

Нека започнем от наличието на честоти...

- В следващите 5 г. два спектъра ще бъдат основните за 5G. Единият е 700 MHz, който ще осигури покритие на мрежата. Вторият е 3.6 GHz, който ще осигури капацитет. За съжаление първият спектър не е наличен, тъй като в голямата си част все още е зает за военни цели. България е една от малкото страни в ЕС, които почти нямат наличност в този спектър. Тоест, ако не се вземат спешни мерки в следващите години, няма да има 5G покритие извън големите градове. 

Вторият спектър е почти изцяло свободен. По наша информация КРС вече взима мерки за пълното му освобождаване до края на тази година. Ето защо очаквам първите 5G мрежи да се развият в него.

Друг въпрос обаче е цената. Тези спектри се предлагат от държавата на търг, като крайната цена се определя от търсенето и предлагането. Държавата обаче определя началната цена. Ако вземем за пример търга в Германия, който приключи миналия месец, заради голямото търсене цената на спектъра се покачи значително в сравнение с първоначално предложената от регулатора. Процедурата в България е подобна. Разликата е, че у нас началната тарифа на КРС, която се одобрява от Министерския съвет, е доста остаряла. Тя е базирана на ситуацията отпреди 15 години, дори 20 години, когато спектърът за мобилни мрежи беше много малко, но скъп. В момента новите технологии изискват много повече спектър, за да се осигурят високи скорости и капацитети. Според нас има нужда от ревизия на тарифата, която да отрази новите реалности. Както началните такси, така и годишните, оказват значимо влияние върху разходите на операторите и съответно върху цените за потребителите.

С други думи, началната и годишната тарифи трябва да бъдат намалени? 

- Да, така че търговете за честоти да привличат интерес. За последните години КРС на два пъти обяви търгове за 2.6 GHz спектър и нямаше интерес, основно заради високите такси. За да може България да запази и повиши в бъдеще своята конкурентоспособност трябва да се смени логиката на тарифата. Да се вземе предвид, че за обслужване на клиентите вече е необходим много повече спектър. Понижаването на таксите ще доведе до бум в инвестициите и рязко повишаването на качеството на услугите – примерно на скоростите на мобилния интернет. 

По наши изчисления държавният бюджет не само няма да загуби от намаляването на таксите, но ще спечели, защото намаляването на цените ще повиши търсенето на спектър. Всъщност преките приходи за държавния бюджет ще са над 100 млн. лв. в следващите пет години. Освен това ще бъдат отключени инвестиции от страна на оператори за над 800 млн. лева в инфраструктура. Това води до много по-голям капацитет и скорост за потребителите, а и до нови индустрии и по-бърз икономически растеж. 

В момента обсъждането на новите тарифи е в ход. Ние се надяваме крайният резултат да бъде положителен, т.е. да се премине към една модерна тарифа, която да стимулира инвестициите и развитието на услугите. 

Как стоят нещата с изграждането на самата инфраструктура за 5G и издаването на съответните разрешителни?

Разрешенията за изграждане на мрежата до голяма степен зависят от строителното законодателство и е в правомощията на Министерство на регионалното развитие и благоустройство. То се занимава основно с физическата инфраструктура - дали базовата станция е построена устойчиво - на земетръс, на вятър, на съпротивление. Частта, свързана с  нивата на излъчвания, изцяло е отговорност на Министерството на здравеопазването и няма връзка със строителните разрешителни. МЗ чрез различни лаборатории проверява дали излъчванията отговарят на нормите за безопасност за човешкия организъм. При нас те са едни от най-строгите в Европейския съюз. 

Когато говорим за облекчаване на режима за строеж на базови станции, става дума за получаване на разрешително за строеж на нови или подмяна на оборудването в съществуващите конструкции. В момента строежът на една базова станция в процес на разрешение трае между 12 и 18 месеца. Ако трябва да се добави нова технология, а 5G очевидно е такава, е нужно пак толкова време. 

При сегашния, бих казал, усложнен режим, строителните работи за всяка нова честота, а в следващите години ни чакат поне четири такива, струват на всеки оператора по над 10 млн. лева. Това е безсмислено. На практика така се увеличава времето за въвеждането на новата технология, увеличават се и потребителските цени. Затова смятаме, че вторият приоритет след освобождаване на спектъра трябва да е улесняването на строежа на базови станции и добавянето на технологии на съществуващите

Нека се спрем на 5G мрежата и през призмата на обикновения потребител... 

- За 5G са важни четири неща - скорост, капацитет, възможност за работа в реално време и сигурност. 

Скорост - вероятно за последно си говорим за скорост на мрежата. Скоростта ще стане толкова голяма, така че масовият потребител да може да свърши каквото иска, без да се замисля дали мрежата е достатъчно бърза. 

Капацитет - очакваме в следващите пет години потреблението на мобилен интернет да нарасне над 10 пъти. Това означава, че ако не се въведе 5G, до няколко години капацитетът на мобилните мрежи ще бъде изчерпан. Потребителите искат да използват все повече и повече интернет. Изчерпването на капацитета ще доведе до нарастване на цената на мобилния интернет. За да продължи той да е масов и достъпен, трябват мерки от страна на държавата и инвестиции в нови мрежи от страна на бизнеса. 

Сигурност – представете си милиони свързани устройства. В градовете - сензори за въздух и шум, светофари, спирки, сензори за задръстване, за наводнения, за пожари, камери за видеонаблюдение и контрол на трафика. В дома - телевизори, хладилници, врати, електромери, водомери. Извън градовете – сензори за качество на почвата, за ниво на реки и язовири, за пожари.

Именно затова е ключова и сигурността на мрежата. Когато всички технологии са свързани в тази мрежа, тя трябва да не спира да работи и да е сигурна срещу атаки, за да не може някой да отвори дома ви, да наблюдава камерите ви, да източва информация от системата.

И последният аспект на новата технология – работата в реално време с минимално времезакъснение, от една страна ще направи възможни много иновации като операции, извършвани дистанционно – представете си дистанционна хирургия. А от друга – ще даде равни възможности за развитие на хората, независимо къде се намират, защото ще могат да ползват качествено здравеопазване и образование, както и да практикуват своята професия от разстояние.

Неотдавна VIVACOM бе отличена с голямата награда на КРИБ в категория „Иновации“. Кои проекти ви помогнаха да я спечелите?

- Нашата философия винаги е била да инвестираме и да правим достъпни продукти, които са едновременно иновативни, но и полезни на много хора. В годините сме имали много иновации, като се започне от първата 3G мрежа в 900 Mhz и стигнем до интерактивна телевизия и мобилна телевизия. Поводът за наградата бе платформата VIVA SMART. В последните почти две години развиваме и предлагаме решения в три основни направления - "умни градове", облачни услуги и дигитално образование. Благодаря на КРИБ за голямото признание, което за нас е още по-ценно поради факта, че се случва в годината, когато брандът ни навършва 10 години. 

Споменахте "умните" градове. Какви са решенията за "умно" управление за един голям град, една столица като София?

- Важно е да разгледаме какви са основните дейности на една община и какви са услугите, които тя предлага на своите граждани. И да видим как те се вписват в нашето SMART CITY решение. 

Първа е сигурността и спокойствието, които една градска управа трябва да гарантира на населението. И технологичното решение за това е видеонаблюдение с аналитични функции. Такъв тип решение не е просто наблюдение и запис на случващото се в града, а дава възможност за допълнителни услуги като разпознаване на номера за по-лесно откриване на откраднати коли или измерване на теглото на превозните средства. Това води и до намаляване на задръстванията, и до по-малко износване на самите пътища. 

Самата платформа VIVA SMART CITY съдържа и модули за управление на градската мобилност, на енергийното потребление, умно улично осветление, наблюдение на околната среда и други.

Смятаме, че обединението на цялата информация  ще доведе до качествен скок. Не само общината всеки един момент ще знае дали нейните услуги работят, но тази информация ще е видима и за гражданите. Представете си приложение, което ви казва къде има ремонти, къде има задръстване, къде не работят светофарите, какво е нивото на замърсяване на въздуха, има ли отклонение на автобусните линии. 

Работим активно с общините и вече имаме реализирани различни модули според техните нужди. Надявам се и Столичната община да прояви интерес, защото има области, в които с помощта на технологиите можем да подобрим живота на жителите и гостите на града.  

За да обобщим, какви са перспективите пред българските фирми с навлизането на 5G мрежата, концепцията "Интернет на нещата" и облачните технологии?

- Развитието на IT аутсорсинг индустрията в България показва, че страната ни има потенциал за развитие на високотехнологични индустрии. Ако създадем условия за бързо развитие на 5G, ще създадем условия за изграждане на нови, високотехнологични индустрии. Сега по-голямата част от IT индустрията се занимава със създаване и поддържане на продукти за други пазари. Развитието на инфраструктура, на която да може да се тестват и продават услуги в самата страна, а след това да се изнасят навън,  ще даде възможност тези обучени хора да минат на следващо ниво - да развиват собствени продукти, а България не само да изнася труд за някой друг, а да продаваме наши решения и софтуер. Дори и да не станем втора Силициева долина, то поне да създадем възможност за развитие на високотехнологичен и добре платен бизнес у нас.

За да стане това, в крайна сметка има две посоки за инвестиции. Едната е в инфраструктура. Другата, не по-малко важна, е развитието на образованието, повишаването на компетентността на сегашните работници. Средното и висшето образование трябва да бъдат адекватни на бъдещето. Именно затова ние сме един от инициаторите на инициативата "Образование 4.0", с която се опитваме да въведем новите технологии в образованието. Според нас комбинацията от нови технологии, дигитално съдържание, съвременно образование, фокусирано в точните науки, и инвестиции в мрежи ще доведе до ускоряване на икономическото развитие на страната и подобряване на качеството на живот.   

Facebook logo
Бъдете с нас и във