Банкеръ Daily

Позиции

Бюджетиране, здравеопазване и други психични отклонения

Постепенно се разплита кълбото от лъжи, с които повече от десет години управлението на Бойко Борисов ни заглавикваше. Една от големите лакърдии е за здравето на нацията. Трябва да признаем обаче, че то беше захвърлено в ръцете на търгашите далеч преди ГЕРБ да се появи на политическия небосклон.

По времето на Иван Костов беше приет Закон за лечебните заведения, по силата на който областните болници бяха преобразувани в търговски дружества и това стартира здравния мор сред българите. Въпреки че през май 2001 г. Конституционният съд обяви тази реформа за противоконституционна, нито един от следващите шест парламента (45-ото Народно събрание не влиза в сметката, защото няма защо да влиза) не посмя да направи нещо по въпроса. 

И докато болниците-търговци продължават да гледат към чекмеджето, а не към здравето на нацията, ГЕРБ ни успиваше с какви ли не дългосрочни актове и концепции. Като Националната програма за развитие "България 2020".

Почне ли човек да я чете, още на втората-третата страница ще започне да си мисли за българите като за най-благоденстващите люде на планетата. Задържаме за малко вниманието си на приоритета „Повишаване качеството и ефективността на здравните услуги”

"Предвиждат се стабилизиране на здравноосигурителния модел и повишаване финансовата самостоятелност на здравния сектор, промяна в начина на финансиране на лечебните заведения, развитие на електронното здравеопазване и телемедицинските услуги, оптимизиране структурите на експертните лекарски комисии, подобряване качествените характеристики на човешките ресурси в здравеопазването и особено в спешната помощ.

Политиката на държавата в областта на здравеопазването цели подобряване на достъпа до здравно обслужване за всички граждани и повишаване качеството на здравните услуги чрез непрекъснат контрол и мониторинг. Предвидени са и икономически ефективни мерки за намаляване на основни рискови за здравето фактори и подобряване профилактиката на болестите", пише там.

Истината за осъществяването на всички "предвиждания" в програмата на ГЕРБ най-неочаквано беше изречена от Сметната палата - в доклад за ефективността на системата за психиатрично обслужване и по начин, нетърпящ никакви обструкции: психичните разстройства сред българите са на второ място като принос сред боледуванията, измерени по показателя „Години живот в боледуване или инвалидност”.

Този извод е абсолютно достатъчен тутакси да пристъпим към каскада от ритуални масови самоубийства, нали? Още повече, ако съдим по втория матистрален извод в доклада, нищо и никой не може да ни спре: 

"Все още не е изградена ефективна система на психиатричното обслужване, която да се основава на принципите на достъпност на здравни услуги, координираност и непрекъснатост на грижите. Липсват условия за интегрирани грижи, ред за проследяване състоянието на всеки пациент, програми за лечение, мониторинг на резултатите, превенция за психично здраве. А съществуващата система за психиатрично обслужване не е осигурена финансово, за да функционира ефективно и да предоставя качество на обслужването..."

Ето такива неща разкрива Сметната палата. И слава богу, въпреки че здравата логика предполага подобно проучване да се извършва от институции като Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалните политики, чиито общ бюджет за 2021 г. е само... 2.7 млрд. лева. Очевидно обаче те са заети с други неща, та затова се налага Сметната палата да (им) пресмята колко са лудите у нас, защо са толкова много и кой как се грижи за тях.

Браво на нас. Още можем!

Facebook logo
Бъдете с нас и във