Банкеръ Daily

Позиции

Зеленият преход и дигиталният бум: Двете страни на една монета


Докато световните лидери се опитват да решат проблемите с околната среда на глобално ниво, в. "Банкеръ" реши да се опита да потърси решение в нишите на банковия сектор и бизнеса. Затова тази година традиционната ни конференция за дигиталните финанси бе оцветена в зелено. Този път решихме да включим в експертната темата за започнали Зелен преход, който оказа се, е тясно свързан и с дигиталната трансформация на финансовите институции. Неслучайно участниците в конференцията "Зеленият преход и дигиталният бум: Двете страни на една монета", която се проведе на 2 ноември, в "Милениум център" в София, отбелязаха, че се чувстват на правилното място в точния момент. Причината е, че за да създадем по-чиста околно среда и по-устойчива икономиката трябва действаме заедно - бизнесът да има добри проекти, банките да ги стимулират с финансиране, държавата да подпомага този процес с финансовите инструменти на ЕС, а медиите да показват и добрите, и лошите практики.  


Именно взаимодействието между всички страни бе акцент в приветствието на вицепремиера Атанас Пеканов към участниците в конференцията. Той подчерта, че правителството разпознава частния сектор като катализатор на промените, свързани със Зеления преход, а финансовият сектор в частност като ключов партньор в осигуряването на инвестиции извън помощите от Европейския съюз.  

"Държавата няма как да направи всичко. Частният сектор ще бъде катализаторът за промените. Той трябва да бъде насочен и към отговорно поведение. И тук финансовият сектор ще бъде ключов. Без него не може да увеличим многократно първоначалните държавни интервенции от Плана за възстановяване и Фонда за справедлив преход. Банките и капиталовите пазари ще са основният ни съюзник, за да направим икономиката си по-устойчива и по-зелена и по-подготвена за дигиталния век. Централните банки също са основен съюзник, за да изградят среда, в която инвестициите да се случват по най-добрия начин", акцентира вицепремиерът Атанас Пеканов.

https://www.youtube.com/watch?v=aL3lhVauJwI

Заместник-министърът на финансите Моника Димитрова - Бийчър от своя страна предложи МФ да бъде мост между банките и Европейската комисия по отношение на прилагането на новите европейски изисквания за увеличение на капитала и оценка на климатичните рискове. 

Новите изисквания, одобрени от Брюксел, имат за цел да се предотврати подценяването на рисковете във  „вътрешните модели“, използвани от банките при изпълнение на капиталовите показатели. Което води до осигуряване на достатъчен капитал за покриването на тези рискове. Освен това банките се задължават систематично да установяват, оповестяват и преодоляват екологичните, социалните и управленските рискове. Това означава например провеждането – както от надзорните органи, така и от банките – на редовни тестове за устойчивост на свързаните с климата предизвикателства. 

"Убедена съм, че всички участници в процеса по прилагането им ще се справят успешно. Ние сме мостът между регламента и частния сектор. Партньорството е изключително важно, предизвикателството "зелен преход" е общоевропейско и аз считам, че с общи усилия, с диалог, добронамереност, адекватни и навременни решения ще постигнем търсените резултати", подчерта зам.-министърът на финансите Моника Димитрова-Бийчър.

Насреща банковата общност предложи своето ноу-хау на бизнеса по отношение на Зеления преход. Председателят на УС на Асоциацията на банките в България Диана Митева заяви, че усилията на банкерите ще бъдат насочени към подпомагане на предприятията, както и към ускорение на дигиталната трансформация, внедряването на иновациите в производството и услугите. Ролята на банките в този преход е да бъдат до своите клиенти, както във финансирането, така и с експертизата си - в оценката на риска и консултациите, свързани с регулациите, защото това ще са неща, които тепърва предприятията ще трябва да научат.

Facebook logo
Бъдете с нас и във