Банкеръ Weekly

Глория Димитрова, главен изпълнителен директор на "Алианц България Живот", пред в. "БАНКЕРЪ"

Животозастраховането е въпрос на осъзнат избор

Визитка

Глория Димитрова е завършила висше образование в УНСС и притежава магистърска степен по застраховане от СА "Д.А.Ценов"- Свищов. Специализирала е "Риск Мениджмънт" и "Застраховане" в Джорджия Стейт Юнивърсити, САЩ. Започва кариерата си в Дирекция за застрахователен надзор, след което продължава професионалното си развитие в Marsh&McLennan и AIG. През 2010 г. последователно е била регионален директор за София в "Уника България", а след това член на УС и изпълнителен директор на "Уника Живот". От началото на 2017 г. е главен изпълнителен директор на ЗАД "Алианц България Живот".

 

Г-жо Димитрова, защо е добре да се инвестира в застраховка "Живот"?

- Застраховката "Живот" е преди всичко отговорност към себе си и своето семейство. Какво ще се случи със стандарта на живот на моето семейство, ако нещо неочаквано прекъсне способността ми да генерирам приходи? Според мен застраховката не би трябвало да бъде просто опция, а да заема важна част от нашето финансово планиране - да спестите пари за образованието на детето си, да се научите да бъдете по-дисциплинирани финансово, да защитите семейството си в случай на непредвидени събития или просто да получите добра доходност от инвестициите си. В последните години животозастраховката се превърна в привлекателен инструмент за диверсификация на личните инвестиции. В  нашата компания  застраховките "Живот" с инвестиционен фонд в последните години отбелязват стабилен ръст. На фона на един сравнително малък пазар и сложна икономическа обстановка оценяваме това като много успешен резултат.

Неотдавна ръководената от Вас компания предложи нови застрахователно-инвестиционни програми от ново поколение. Бихте ли направили кратък "портрет" на всяка от тях и какво ги отличава?  

- Като лидер на пазара "Алианц" се е утвърдила като компания, която по правило въвежда иновативни финансово-застрахователни решения, насочени изцяло с фокус и в интерес на клиентите. Новите ни предложения са три изцяло нови за българския пазар застрахователно-инвестиционни програми, разработени съгласно световните тенденции и местните потребности на клиентите. На практика те представляват комбинация от рискови застрахователни покрития и инвестиция в първокласни финансови инструменти при преференциални за клиентите условия, осигурени от нас като световен лидер във финансовите услуги.

Първата програма - "Алианц Лайф Инвест", е предназначена за хората, които искат да спестяват средства, като същевременно с това обезпечават основни рискове, свързани с техния живот, работоспособност и здравословно състояние.

Целта на втората програма "Алианц Бъдеще Инвест" е да осигури средства за образование или други  нужди, когато децата ни пораснат, съчетано с обезпечаване на основни рискове, свързани с живота и работоспособността на родителя. Важно е да се отбележи, че при тази застраховка - при неблагоприятно събитие с родителя, ние като застраховател ще продължим да плащаме вноските, които би плащал той, така че при навършване на определена възраст детето да получи сумата, която родителят е искал да му осигури. Същевременно има възможност да се добавят разходи за лечение вследствие на злополука на детето. На практика тази застраховка защитава бъдещето на нашите деца.

Третата програма - "Алианц Динамик Инвест", е предназначена за хората, чийто приоритет е да инвестират успешно парите си, като едновременно с това се възползват и от специалните данъчни преференции и защити на животозастрахователните продукти, съгласно българското законодателство.

Предимството и на трите продукта е, че осигуряват лесен и бърз достъп до международни финансови пазари. Само 10% от инвестиционните фондове в света са носители на пет звезди от Morning star и нашите фондове са сред тях.

Как се подбират инвестиционните фондове, в които постъпват парите на клиентите ви?

- Изборът се основава на експертизата на фондмениджърите, на сигурността на вложението и възможно най-високо ниво на рейтинг на самите фондове. Предлаганите от нас фондове се управляват от Allianz Global Investors и, както вече споменах, и трите фонда имат рейтинг 5 звезди на Morning Star - агенцията, която оценява представянето на фондовете по цял свят. Така българските граждани вече имат достъп до инвестиционен продукт, чийто мениджър управлява активи, няколкократно по-големи от БВП на България. Към март 2017 г. Allianz Global Investors управлява активи за 501 млрд. евро в 25 държави в света. Екипът на компанията от над 600 инвестиционни специалисти се грижи активно и ефективно за средствата на клиентите.   

Допълнително предимство е осигурената гъвкавост в избора и възможностите за клиентите. Срещу акумулираните средства нашият клиент може да получи заем или да изтегли част от парите си, ако се налага. Разбира се, има възможност и за довнасяне във всеки един момент, в който  разполага с допълнителен ресурс и желае да го инвестира. Ние сме и първият застраховател на българския пазар, който в застрахователния договор посочва каква част от премията отива за рискови покрития и разходи за обслужване на полицата и каква част се инвестира в личната сметка. Всичко това го пише в застрахователния договор - ясно и прозрачно.

Новите полици заменят изцяло старите животозастраховки със спестовен елемент, които фирмата Ви предлагаше. Кое е новото?

- Светът се развива, финансовите услуги и пазари също. Като лидер в глобален мащаб и в частност в България нашата цел е да дадем на българските потребители достъп до застрахователни продукти, обвързани с финансови инструменти на световно ниво, които осигуряват възможност техните пари да работят за тях ефективно и да акумулират приходи, а не да се обезценяват.

Уникално за България е специалното ни предложение към клиентите по новите застрахователно-инвестиционни програми е възможността да се възползват от ДНК тест, резултатът от който ще им даде възможност да обмислят и вземат решения за тяхното здраве и начин на живот. Анализът, който ще получат, включва и препоръки за индивидуални програми за хранене и спортен режим, с което да си осигурят по-високо качество на живот.

Как се определя рисковият профил на инвестициите и има ли застрахованият възможност активно да се намесва при подбора на инструментите? Предлага ли му се например избор на пакет, или това става по друг начин?

- Рисковият профил на инвестицията в предлаганите инвестиционни фондове - Allianz Dynamic Multi Asset Strategies, на Allianz Global Investors, зависи от това, какво е съотношението между акциите и облигациите на държави от еврозоната. Акциите дават възможност за по-висока доходност, но се преценяват като по-рискови, докато облигациите имат по-нисък профил на риск. В зависимост от очакваната доходност и личния рисков апетит клиентите могат да избират три типа инвестиционни стратегии - консервативна, в която делът на акциите е около 15% от общия размер на инвестицията; балансирана, където този дял е 50/50 спрямо облигациите,  и агресивна, където едва около 25% се влагат в облигации на държави от еврозоната, считани за нискорискови.

Практиката ни показва, че българинът като цяло е малко по-агресивен при инвестициите си и, разбира се, очаква по-голяма доходност.  

Има ли вариант човек да промени типа на инвестицията си, след като договорът му вече е подписан?

- Да. Веднъж годишно, без такса, клиентът може да прехвърли цялата инвестиция от един фонд в друг. Ако има повече средства, би могъл и да ги раздели в няколко застрахователни  договора, всеки от който да инвестира в различна стратегия.

Как "вербувате" клиенти, при положение че не можете да убедите да купят застраховката, защото законът забранява да обещавате доходност от инвестиционната част от полицата?

- Нашата репутация основно "вербува" клиентите ни. Като пазарен лидер за нас е изключително важно клиентите да са информирани и да имат възможност да преценят рисковите фактори и ползите, които се съдържат в нашите продукти. Няма 100% сигурност, но за да бъдат минимизирани възможните рискове, е много важно да се прецени експертизата и професионализмът на управляващата компания. Allianz Global Investors формира разнообразен инвестиционен портфейл, като инвестира в различни финансови инструменти на различни пазари. По този начин негативните промени в даден финансов инструмент могат да бъдат компенсирани от добро представяне на другите инструменти в портфейла. Опитът е доказал, че ако един инвеститор държи парите си в продължение на шест години в активно управляван консервативен фонд, той няма как да загуби, а само ще спечели. Забележете, наблягам на активно управлявани инвестиции от световни професионалисти. За инвеститорите е важно да знаят, че когато пазарите се понижават, те не трябва да се паникьосват и да бързат да теглят парите си. Напротив, ако имат свободен ресурс, трябва да инвестират, защото тогава доходите са по-високи. Купува се, когато пазарите са ниски.

Какви са сроковете на тези застраховки?

- Различни -  в зависимост от възрастта на застрахованите лица и избраната програма - максималният срок е 40 години.

Ако човек пропусне една или няколко вноски, до какви последствия води това?

- Такива ситуации настъпват - хората забравят, заминали  са на почивка, извън страната са или  понякога нямат финансова възможност да платят. Затова сме предвидили възможност полицата да остане активна и в сила с валидни застрахователни покрития дори ако премията не бъде платена два поредни месеца.

С какви темпове се развива животозастраховането във Вашата компания през последните няколко години?

- "Алианц България"  е пазарен лидер на животозастрахователния пазар от много години и е най-добре представящата се компания, което се удостоверява и от наградата ни за девети пореден път за "Животозастраховател на годината". "

Алианц България Живот" е със 77% пазарен дял при  инвестиционните застраховки, което показва, че създаваме подходящи продукти, знаем как да обясняваме ползите им на клиентите си и те ни се доверяват.

Защо тези важни полици не са в полезрението на средния българин? Бедност, безотговорност, обърната пирамида на ценностите: "кола, имот, живот"?

- Животозастраховането е въпрос на осъзнаване на рисковете, свързани с нашия живот и работоспособност, които са наша отговорност, съчетано с предимствата и с ползите на инвестициите. Освен това нашите продукти са достъпни за масовия клиент. Минималната месечна вноска е в размер на  2 лв. на ден. Именно затова, ползвайки световния опит на "Алианц", в България изграждаме професионални мрежи с добре подготвени консултанти, които обясняват на клиентите защо е необходимо да имат животозастраховка. Това е посоката, в която работим, и ще продължим да работим в бъдеще. Все повече българи осъзнават ползите на застраховките "Живот" и нашите прогнози са за все по-динамичен ръст.

Разговора води Александра Ангелова

Facebook logo
Бъдете с нас и във