Медийното многообразие е изложено на риск поради концентрация на собственост и „завладяването на медиите от държавата“