Петър Стоянов (президент 1997 – 2002 г.) и Граждански форум откриват медийна кампания за номиниране на доброволци, подкрепили украинските бежанци.