Имигрантите не се мотивират достатъчно, за да се върнат доброволно в страните си - често срокът за връщане по собствена инициатива е много къс.