Евродепутатите се притесняват, че използването на системи за изкуствен интелект в полицията може потенциално да доведе до масово наблюдение, нарушавайки ключовите принципи на ЕС за пропорционалност и необходимост.