Геноцидът над бъдещите пенсионери може да бъде спрян чрез редовни вноски в задължителните пенсионни фондове, а защо не и в доброволните схеми.
Геноцидът над бъдещите пенсионери може да бъде спрян чрез редовни вноски в задължителните пенсионни фондове, а защо не и в доброволните схеми.