За изплащането на добавките бяха отпуснати допълнителни 106 милиона лева по бюджета на държавното обществено осигуряване.
За изплащането на добавките бяха отпуснати допълнителни 106 милиона лева по бюджета на държавното обществено осигуряване.