Пари от чуждестранни инвеститори развиват дружествата от групата "Еврохолд".